Vastuuvapauslauseke

Tällä verkkosivulla esitettyjä tietoja ei tule käyttää sijoitusneuvontana eikä sijoitussuosituksena. Sivulla esitetään tietoja, jotka LYNX on laatinut yleiseksi sijoitus- tai markkinointitiedoksi, eikä sitä ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tietystä rahoitusvälineestä tai sijoitusstrategiasta. Esitetyissä tiedoissa ei oteta huomioon sijoittajan sijoituskokemusta tai tietotasoa rahoitusvälineestä, taloudellista tilannetta, sijoitustavoitteita ja aikahorisonttia, eikä riskiprofiilia ja/tai riskinsietokykyä.

Sijoittajana olet itse vastuussa siitä, että arvioit asianmukaisesti, soveltuuko tämä sijoitus sinulle taloudelliseen tilanteeseesi ja sijoitustavoitteisiisi nähden. Rahoitusvälineillä käytävään kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski, eikä se sovellu kaikille sijoittajille. Sinun ei tulisi käydä kauppaa näillä rahoitusvälineillä, ellet täysin ymmärrä tekemiesi liiketoimien luonnetta ja tappioille altistumisen laajuutta. Esitetyt tiedot eivät sisällä transaktiokustannuksia. Historialliset havainnot ja ennusteet eivät ole luotettava indikaattori tulevasta kehityksestä. Tuotetietoihin liittyvät tiedot esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eikä niiden perusteella voida tehdä oletuksia tulevista voitoista tai tappioista.

LYNX on saattanut saada tämän markkinointiviestinnän sisältämät tiedot luotettavina pidetyistä lähteistä ilman, että se on arvioinut kaikkia tällaisia tietoja. Näin ollen LYNX ei anna mitään vakuutuksia tai takuita tässä esitettyjen tietojen tai mielipiteiden tarkkuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta.

Näiden rahoitusvälineiden arvo voi heilahdella, minkä seurauksena sijoittajan rahalliset tappiot voivat olla alkuperäistä sijoitusta suuremmat.

Huomiothan, että:

Näytä koko vastuuvapauslauseke