Varojen suojaus ja turvallisuus LYNXillä

Jokainen sijoittaja haluaa tietää että hänen varansa ovat turvassa vaihtelevista markkinatilanteista huolimatta. LYNX kiinnittääkin erityistä huomioita asiakkaittensa varojen suojaukseen.

LYNX – luotettava kumppani

Ammattimainen, rehellinen ja luotettava: nämä ovat olleet LYNXin arvoja kaikkien 10 vuoden ajan. LYNX toimii yhteistyössä Interactive Brokers:in kanssa sijoitustilien hallinnoinnissa ja toimeksiantojen käsittelyssä. Pörssilistattu Interactive Brokers on yksi maailman luotettavimmista ja suurimmista arvopaperivälittäjistä transaktioiden määrässä mitattuna.

Pääsy vain sinulle

LYNXillä tilisi suojataan erittäin tiukoilla toimenpiteillä luvatonta käyttöä vastaan. Perinteisten salasanojen lisäksi tilille voi ottaa käyttöön:

  • Mobiilisovelluksen älypuhelimelle, jota voidaan käyttää kaksivaiheiseen tunnistautumiseen koodia tai puhelimen sormenjälkitunnistinta käyttämällä.
  • IP-osoite rajoituksen, jolloin voit määrittää mistä paikoista LYNX-tilillesi voi kirjautua.

Lisäksi sijoitustililtäsi voidaan siirtää varoja vain pankkitilille jonka olet varmentanut. Järjestelmämme tarkkailee jatkuvasti kaikkia tilitapahtumia, ja vaatii muutosten vahvistamisen henkilökohtaisia turvakymyksiä tai turvakoodia käyttämällä.

Turvallisuuden varmistaminen

Alankomaissa LYNX on rahoitusalan yrityksenä maan keskuspankin (De Nederlandsche Bank, DNB) ja finanssivalvonnan (AFM) valvonnassa.

Jos tämän julkaisun englanninkielinen versio ja muut kieliversiot ovat eriäviä tai ristiriidassa, etusijalla on englanninkielinen versio.

 

Huom! Tämän sivun tiedot koskevat vain IBUK:lla olevia tilejä. Alla mainittu osio ei ole enää voimassa, jos tilisi on siirretty uuteen yksikköön Interactive Brokers Irlantiin. Löydät lisätietoja tältä sivulta. Ota yhteyttä LYNXin asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa.

Usein kysytyt kysymykset varojen ja arvopapereiden suojaamisesta

IB UK on yhdysvaltalaisen Interactive Brokers Group Inc. yrityksen tytäryhtiö (jäljempänä “IBG”). IBG omistaa operoivia tytäryhtiöitä, mukaan lukien Interactive Brokers LLC:n (”IB LLC”), joka on ollut SEC-rekisteröity arvopaperivälittäjä vuodesta 1994. IBG on listattu Nasdaq-arvopaperipörssiin (kaupankäyntitunnus: IBKR) Yhdysvalloissa, ja sen markkina-arvo 7. tammikuuta 2020 oli yli 19 miljardia USD:ta. Tytäryhtiöidensä välityksellä IBG käsittelee keskimäärin 859 000 transaktiota päivässä, ja sillä on yli 660 000 asiakasta ympäri maailmaa. IBG pitää hallussaan yli 156 miljardin USD:n edestä asiakkaidensa rahoitusvaroja.1

 

IB LLC harjoittaa selvitys-, toimitus- ja säilytyspalveluita alivälittäjänä toimivalle LYNXille.

1. Lähde: Interactive Brokers, kolmannen kvartaalin tulos 2019

IB UK -yhteyden ansiosta LYNX pystyy tarjoamaan asiakkailleen pääsyn 125 pörssiin 31 maassa. Suurimmassa osassa kyseisistä pörsseistä asiakkaille mahdollistetaan sijoittaminen suoraan osakkeisiin, optioihin, futuureihin, strukturoituihin tuotteisiin, joukkovelkakirjalainoihin, hyödykkeisiin, ETF:iin ja CFD:hin. Lisäksi asiakkaat voivat käydä kauppaa 22 eri valuutalla.

LYNXille toimitettuja ja IB UK:n toteuttamia asiakkaiden toimeksiantoja ei myydä ultranopeille kaupankäyjille (HFT-kaupankäyjille) tai markkinatakaajille. Toimeksiantojen jälleenmyyminen vastapuolena toimiville kolmansille osapuolille vaikuttaa negatiivisesti todelliseen kauppahintaan.

Asiakkailla on myös pääsy IB LLC:n nopeaan parhaan toimeksiannon reititysjärjestelmään (SmartRoutingSM), joka on kytketty useisiin eri pörsseihin ja markkinoihin. Tämä järjestelmä käy läpi eri pörssit ja pyrkii reitittämään tilaukset parhaimpaan pörssiin ottaen huomioon toteutuksen hinnan, nopeuden ja kokonaiskustannukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että LYNX IB UK:n alivälittäjänä mahdollistaa asiakkaidensa sijoittamisen maailmanlaajuisesti edistyneimmällä kaupankäynti-infrastruktuurilla.

Maailmanlaajuisten kaupankäyntimahdollisuuksien tarjoamiseksi kaikenlaisissa rahoitusvälineissä, sijoitustilit ovat juridisesti muodostettu kolmesta eri IB UK:n ja IB LLC:n alaisesta segmentista. Varojen2 turvaaminen riippuu siitä, mikä tilisegmentti säilyttää kyseisiä varoja. Tämä määräytyy sen rahoitusvälineen tyypin mukaan, johon asiakas sijoittaa. Näet yleiskatsauksen alla olevasta kuvasta:

2Talletukset pankkitililtä vastaanotetaan arvopaperitilille.

3Jos UKL UK säännelty tili on avoinna, hyödyketilille jää vain Yhdysvaltojen, Kanadan, Meksikon ja Australian futuurit ja futuurien optiot. Kaikki muut siirretään säännellylle tilille.

IB LLC:llä on siis sekä arvopaperi- että hyödyketili ja IB UK:lla on säännelty tili. Säilyttäminen (”custody”) ja suojaaminen eroavat tilisegmenteittäin. Tämä on selitetty alla.

IB LLC arvopaperitili

Sekä rahoitusinstrumentit että käteisvarat asiakkaiden arvopaperitileillä on pidettävä erillään IB LLC:n omaisuudesta. Kolmansien osapuolien rahoituslaitoksissa säilytetyt varat tai rahoitusinstrumentit on nimitetty IB LLC:n asiakkiden omistamiksi ja ne pidetään erillään aina, myös välittäjän mahdollisen maksukyvyttömyyden tai konkurssin sattuessa. IB LLC käyttää useita pankkeja asiakkaiden varojen säilyttämiseen välttääkseen keskittymisriskin minkään yksittäisen laitoksen kanssa. IB LLC suorittaa rutiinitarkastuksia yllä mainituille asiakkaiden säilytystilille.

Marginaalilla rahoitettavia rahoitusinstrumentteja voidaan mahdollisesti lainata muille rahoituslaitoksille (esimerkiksi lyhyeksi myynnin helpottamiseksi). Kun asiakkaat lainaavat rahaa IB LLC:ltä arvopapereiden ostamiseksi, IB LLC saa lainata sillä olevia osakkeita arvolla, joka on enintään 140 prosenttia marginaaliluoton arvosta.

Yleensä ottaen IB LLC vaatii osakkeita lainaavan vastapuolen toimittamaan vakuutena varoja, jotka vastaavat vähintään 102 prosenttia lainattujen osakkeiden markkina-arvosta. Marginaalivakuus mukautetaan lainattujen osakkeiden markkinahinnan perusteella jokaisena kaupankäyntipäivänä. IB LLC:n on säilytettävä vakuuksina toimivat varat erillään, yksinomaan asiakkaiden hyödyksi. Skenaariossa, jossa vastapuoli ei voi enää palauttaa lainattuja arvopapereita, marginaalivakuudet kattavat kyseisten arvopaperien arvon.

Kun IB LLC:n välityksellä käydään kauppaa johdannaisilla, marginaalivaatimusten täyttämiseksi vaaditut asiakkaan varat pidetään erillisellä tilillä asiaankuuluvassa selvitysyhteisössä, erillään IB UK:n omista varoista. Nämä varat ovat asianomaisten selvitysyhteisöjen hallussa yksinomaan asiakkaiden hyödyksi. Selvitysyhteisöt takaavat vastapuoliriskin johdannaissopimuksessa.

IB LLC on Securities Investor Protection Corporation -yrityksen (jäljempänä “SIPC”) jäsen. SIPC suojaa asiakkaita käteisvarojen ja arvopapereiden menetyksiltä silloin, kun kyseessä oleva arvopaperivälittäjä on SIPC:n jäsen, kuten IB LLC on. Siksi SIPC suojaa arvopaperitilin käteistä ja/tai arvopapereita. SIPC kattaa käteisvaroja siltä osin, kun käteinen oli talletettu IB LLC:lle arvopapereiden ostamista varten. SIPC-suojauksen enimmäismäärä (raja) on 500 000 USD (käteisvarojen enimmäismäärä 250 000 USD) asiakasta kohden kaikille saman SIPC-jäsenyhtiön tileille. Tämän lisäksi IB LLC:llä on vakuutus Lloyd’silla lisämäärältään 30 000 000 USD (käteisvarojen enimmäismäärä 900 000 USD) jonka kokonaislimiitti on 150 000 000 USD. SIPC:n suojaus ei kata hyödykefutuureja, futuurioptioita eikä hyödykekauppatilillä olevaa käteistä. SIPC ei suojaa arvopapereidesi arvon laskulta.

Arvopaperivälittäjän mennessä konkurssiin SIPC sitoutuu valvomaan yrityksen selvitystilaa, kun käteis- ja/tai arvopapereita puuttuu asiakastililtä. SIPC aloittaa selvitysprosessin, kun se saa lähetteen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojalta. Aloittaessaan selvitystilan, SIPC pyytää liittovaltion konkurssituomioistuinta nimittämään toimitsijamiehen yrityksen selvitystilaa ja asiakkaiden suojelemista varten. Rahoituslaitoksen asiakkaille annetaan etusija mahdollisiin velkojiin nähden. Asiakkaalla on arvopaperivälittäjää vastaan vaatimus asiakkaan ”omaan pääomaan”. Asiakkaan ”oma pääoma” on asiakkaan arvopaperivälittäjällä olevien käteisvarojen ja arvopapereiden arvo, josta on vähennetty mahdollisten velkojen määrä, jotka asiakas on velkaa kyseiselle välitysyritykselle.

Lisätietoja SIPC-suojauksesta löytyy SIPC ja FINRA1 verkkosivuilta.

1 Kansalaisjärjestöjen itsesääntelyjärjestö, joka sääntelee jäsenvälitysyrityksiä ja pörssimarkkinoita Yhdysvalloissa.

Useat tilit, joita ylläpidetään samalla nimellä ja veronmaksajan tunnusnumerolla, on ryhmitelty käyttämään asiakaskohtaisia enimmäisrajoja. Mikäli käytät IBKR:n tilejä erillisten roolien kautta (esimerkiksi tili omalla nimelläsi, muu tili, jossa toimit edunvalvojana tai edunsaajana, tai yhteinen tili), jokainen tili on SIPC-suojattu ja sisältää lisäsuojan ilmoitettuihin rajoihin saakka.

IB LLC hyödykekauppatili

IB LLC:llä pidetyllä hyödykekauppatilillä oleva asiakkaan käteinen pidetään erillään IB LLC:n omista varoista erillisellä tilillä, kuten raaka-aineiden vaihtolaki (CEA) ja Yhdysvaltain raaka-ainefutuureiden kauppakomissio (CFTC) edellyttävät. Hyödykekauppatilin varoja saa käyttää vain hyödykkeillä kaupankäyntiin, kuten futuurien ostoon ja myyntiin sekä futuurioptioihin.

Hyödykekauppatilillä, jossa varoja ei ole lainattu eikä tilillä ole voimassa olevia futuurisopimuksia, varat ja rahoitusinstrumentit ovat asiakkaan käytettävissä IB LLC:n konkurssin sattuessa, koska varat ja rahoitusinstrumentit säilytetään erillään. Mikäli hyödykkeiden mukaan erotetut omaisuuserät eivät riitä korvausvaatimusten täyttämiseen ja välittäjä on maksukyvytön, asiakkaat jakavat välittäjän velan heitä kohtaan yhtäläisesti, ja heistä tulee jäljellä olevien saamisten yleisiä velkojia. Lainanoton tai futuurien hallussapidon yhteydessä selvitysyhteisöt takaavat vastapuoliriskin. SIPC-suojaus ei yleensä kata hyödykefutuureja, futuurioptioita, käteistä tai ulkomaista valuuttaa, jota ei ole talletettu arvopapereiden ostamista varten.

IB UK säännelty tili

IB UK on Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisen (Financial Conduct Authority, jäljempänä ”FCA”) sääntelemä ja suojaa asiakkaita soveltamalla FCA:n Client Asset (jäljempänä ”CASS”) -sääntöjä.

Varat, joita asiakkaat pitävät IB UK:n tilillä, ovat trust fund -rahaston alaisuudessa, ja ne pidetään erillään IB UK:n omista varoista. Asiakkaille kuuluvia varoja säilytetään erillisillä pankkitileillä useissa eri pankeissa.

IB UK:n välityksellä käydään kauppaa vain johdannaissopimuksilla, ei arvopapereilla.

Johdannaiset on myös suojattu FCA:n CASS-säännöillä. Kun IB UK:n välityksellä käydään kauppaa johdannaisilla, marginaalivaatimusten täyttämiseksi vaadittavat asiakkaan varat pidetään myös erillisellä tilillä asiaankuuluvassa selvitysyhteisössä, erillään IB UK:n omista varoista. Selvitysyhteisöt takaavat vastapuoliriskin johdannaissopimuksessa.

Asiakasvaroja pidetään asiakkaiden tileillä trust fund -rahastossa, erillään IB UK:n omista varoista CASS-sääntöjen mukaisesti. Näin ollen nämä varat eivät ole IB UK:n velkojien käytettävissä, vaan ne palautetaan asiakkaille.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneena valtuutettuna sijoituspalveluyrityksenä IB UK osallistuu myös Ison-Britannian rahoituspalvelujen korvausjärjestelmään (jäljempänä ”FSCS”). Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että IB UK ei pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan, asiakas voi tehdä korvausvaatimuksen FSCS4:lle. Tämä tarkoittaa, että jos IB UK ei konkurssin jälkeen pysty palauttamaan kaikkia asiakkaan varoja, FSCS voi korvata jäljelle jäävän osuuden. FSCS suojaa asiakkaita, jotka ovat asettaneet rahaa IB UK:lle. FSCS:n mukainen korvaus on enintään 85 000 Iso-Britannian puntaa asiakasta kohden, ja se tulee voimaan, jos IB UK ei enää pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan. FSCS-korvaus ei korvaa sijoitusten markkina-arvon laskusta syntyviä tappioita. Lisätietoja FSCS:stä löytyy FSCS:n verkkosivuilta.

4Yhdistyneen kuningaskunnan korvausrahasto on tarkoitettu yksityisasiakkaille ja pienille yrityksille riippumatta siitä, missä he sijaitsevat.

LYNX

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jossa LYNX menee konkurssiin, minkä seurauksena LYNX ei enää pysty täyttämään perussopimukseen liittyviä velvoitteitaan, asiakkaat voivat luottaa alankomaalaiseen sijoittajien korvausjärjestelmään (Beleggerscompensatiestelsel, jäljempänä ”BCS”). LYNXillä on Alankomaiden finanssivalvontalain mukainen sijoituspalveluyrityksen toimilupa ja se osallistuu BCS:ään.

Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmän mukainen enimmäiskorvaus on 20 000 euroa asiakasta kohden. Asiakkaat voivat hakea BCS:ää, jos LYNX menee yllättäen konkurssiin ja huonon hallinnon tai petosten seurauksena LYNX ei enää pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan eikä asiakkaiden varoja ja/tai rahoitusvälineitä voida enää palauttaa. Koska LYNXin asiakkaat säilyttävät varojaan ja/tai rahoitusinstrumentteja IB LLC:n ja IB UK:n alaisuudessa, tilannetta, jossa LYNX ei voi palauttaa varoja ja/tai rahoitusinstrumentteja asiakkaille, ei voi syntyä.

Lisätietoja hollantilaisesta sijoittajien korvausjärjestelmästä löytyy AFM:n ja DNB:n verkkosivuilta.

“Interactive Brokers LLC is een geregistreerde Broker-Dealer, Futures Commission Merchant en Forex Dealer, gereguleerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de National Futures Association (NFA) en is een lid van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en diverse andere zelfregulerende organisaties. Interactive Brokers onderschrijft of adviseert geen introducing brokers, financiële adviseurs of hedgefondsen van derden, waaronder Lynx B.V. Interactive Brokers biedt de afhandeling en clearing van diensten aan klanten. Geen van de hierin opgenomen informatie vormt een aanbeveling, aanbod of oproep van een aanbod van Interactive Brokers om enig security, financieel product of instrument te kopen, te verkopen of vast te houden of om ieder ​​specifieke beleggingsstrategie aan te gaan. Interactive Brokers vertegenwoordigt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt. Voor meer informatie over Interactive Brokers, bezoek www.interactivebrokers.com.”