Mitä limiittiluotto LYNXillä tarkoittaa?

Limiittiluotto, (engl. margin) on vakuus, joka on välittäjällä pantissa sen aikaa, kun sijoittajalla on avoin vivutettu positio. Vakuus koostuu arvo-osuustilillä säilytettävästä käteisestä, positioista tai niiden yhdistelmästä. 

Sijoittajat, jotka haluavat esimerkiksi myydä lyhyeksi osakkeita, voivat käyttää omaa pääomaansa vakuutena käydessään kauppaa lainarahalla. Luotoksi vaadittavaa omaa pääomaa ei voi käyttää muiden positioiden avaamiseen. Jos arvo-osuustilin oma pääoma ei riitä kattamaan positioiden ylläpitämiseen vaadittavaa luottoa, Interactive Brokersilla on oikeus realisoida positioita pääomansa säilyttämiseksi.  

“Kaupankäynti limiittiluotolla voi olla riskialtista, mutta myös tapa kasvattaa voittoja.

Tässä on yksinkertaistettu esimerkki: 

Sinulla on 3 000 euroa ja haluat ostaa osakkeita 10 000 eurolla. Välittäjä vaatii vakuudeksi 2 500 euroa, niin sanotun alkuvakuuden (engl. initial margin). Saat kaikki mahdolliset voitot 10 000 euron avatusta positiosta. Jos osakkeiden arvo kuitenkin laskee ja vakuudet jäävät alle 2 500 euron, osa osakkeista myydään automaattisesti uudelleen.

“Yksinkertaisesti sanottuna limiittiluotto antaa sinulle mahdollisuuden tehdä sitoumuksia ilman, että sinulla on riittävästi omia käteisvaroja.”

Tämä on mahdollista, kun käydään kauppaa futuurisopimuksilla tai myydään optioita. Limiittiluotto ja siihen liittyvä vipuvaikutus auttavat sinua kasvattamaan voittoja, kun menestyty kaupankäynnissä, mutta se myös kasvattaa tappioita, kun markkinat kehittyvät positioitasi vastaan. Vipuvaikutus kuvaa velan vaikutusta oman pääoman tuottoon: Lisävelanotto voi lisätä omistajan oman pääoman tuottoa. Tämä pätee niin kauan kuin position kokonaistuotto on suurempi kuin lisävelan kustannukset. Seuraavassa on yksinkertaistettu esimerkki siitä, miten vipuvaikutus voi vaikuttaa tuottoosi:

Otetaan arvo-osuustili, jonka kokonaissaldo on 10 000 euroa. Limiittiluottotili antaa mahdollisuuden sijoittaa enemmän kuinsijoittajan tallettama pääoma, esimerkiksi 20 000 euroa. Tilillä on nyt kaksinkertainen vipuvaikutus (20 000 sijoitus jaettuna 10 000 talletuksella).Yhden prosentin arvonnousu johtaa 200 euron voittoon omassa pääomassa (1 % kertaa 20 000) eli kaksinkertaiseen voittoon 10 000 euron salkkuun verrattuna. 1 %:n arvonlasku johtaa myös 200 euron tappioon omassa pääomassa. Tämä on yksinkertaistettu esimerkki siitä, miten vipuvaikutus voi kasvattaa voittoja, mutta voi myös johtaa suurempiin tappioihin.

Käteistili vs. limiittiluottotitili

“Käteistili on tilityyppijoka ei salli sijoittajan lainata varoja. 

Käteistilillä sijoittajat eivät voi sijoittaa enempää kuin ne varat, jotka he ovat tallettaneet tilille. Tiettyjä tuotteita, kuten kattamattomien osto-optioiden myyntiä (option myyminen ilman, että sinulla on positio kohde-etuutena olevassa arvopaperissa), ei voi käydä kauppaa käteistilillä. Sijoittajien on myös otettava huomioon selvitysajat kaupankäyntiä varten. Esimerkiksi osakkeen myynnin jälkeen sijoittaja voi yleensä sijoittaa varat uudelleen vasta, kun selvitysjakso (yleensä kaksi pankkipäivää kaupantekopäivän jälkeen) on päättynyt.

Käteistileillä on myös rajoituksia eri valuutoissa noteerattujen tuotteiden kaupankäynnissä. Koska lainanotto ei ole sallittua tällä tilityypillä, sijoittajilla on oltava sen valuutan käteissaldo, jolla he haluavat ostaa tietyn tuotteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaakseen osakkeita Yhdysvalloissa, sijoittajan, joka on tallettanut vain euroja, on ensin muunnettava nämä eurot Yhdysvaltain dollareiksi ja odotettava käteisvarojen asettumista ennen toimeksiannon antoa.

“Limiittiluottotili sen sijaan on tili, joka antaa enemmän joustavuutta kaupankäynnissä tuotteilla vastineeksi korosta,
joka veloitetaan, kun varoja tosiasiallisesti lainataan välittäjältä.”

Limittiluottotilillä sijoittajat voivat sijoittaa niin paljon kuin välittäjä antaa heidän sijoittaa. Välittäjän asettamat rajoitukset ilmenevät vakuusvaatimusten muodossa.  Limitittiluottotilin avulla sijoittajat voivat käydä kauppaa kaikilla tuotteilla, kunhan heillä on välittäjän edellyttämä oma pääoma ja likviditeetti. Sijoittajat voivat sijoittaa varansa uudelleen heti position sulkemisen jälkeen, jolloin he käytännössä lainaavat varoja välittäjältä siihen asti, kunnes positio on realisoitu. Sijoittajat voivat myös lainata valuuttoja suojautuakseen valuuttariskiltä ja voivat ostaa muissa valuutoissa noteerattuja tuotteita ilman käteissaldoa tuotteen valuutassa.

Kaupankäynti vakuudellisella limiittiluotolla voi kasvattaa sekä voittoja että tappioita huomattavasti. Voidakseen käydä kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla sijoittajan on täytettävä tietyt vaatimukset,jotka koskevat kokemusta, sijoitusprofiilia,kaupankäyntilupia ja todellisia pääomavaatimuksia.

Päivänsisäiset vakuudet ovat korottomiaKorkoa peritään ainoastaan yön yli –vakuuksistaTarkastele hinnastoa tarkemmin täältä. 

Alla olevassa taulukossa voit tarkastella molempien tilityyppien tärkeimpiä eroja

KäteistiliLimiittiluottotili
Vähimmäisikä 18 vuottaVähimmäisikä 21 vuotta
Osakkeet / ETF:t / sijoitusrahastot
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Warrantit
Long optiot ja covered short optiot
Valuutanvaihto
Osakkeet / ETF:t / sijoitusrahastot
Senttiosakkeet
Joukkovelkakirjat
Warrantit
Optiot
Valuutanvaihto
Futuurit
Futuurioptiot
(Vivutettu Forex)
Metallit
Vivutetut tuotteet
Ei vähimmäissaldoa2000 euron vähimmäissaldo marginaalikauppaa varten. Tämän rajan alittuessa tili katsotaan käteistiliksi.
Ei luottolimiittikauppaa: vaaditaan (settled) käteistä kaupankäyntivaluutassa kauppaa vartenKyllä, eli jos annat vakuuden, voit käydä kauppaa käteissaldosi yläpuolella. Jos oma pääoma, mukaan lukien luottolimiitin arvo, on alle 2 000 euroa, kaupankäynti luottolimiitillä ei ole enää mahdollista
Selvityksen määräaika (engl. Settlement):
Enintään 3 päivää
Selvityksen määräaika (engl. Settlement):
Enintään 3 päivää, mutta myyntitulot ja muut hyvitykset toimitetaan välittömästi
Lyhyeksimyynti ei mahdollistaLyhyeksi myynti mahdollista
Päiväkauppa rajoitettua ((käytettävissä olevien käteisvarojen rajoissa)
Päiväkauppa mahdollista

Vastuuvapauslauseke: LYNX pyrkii tiedottamaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Huolimatta siitä, että LYNX pyrkii kaikin tarvittavin keinoin laatimaan ja ylläpitämään Service Center-sivustoa käyttämällä luotettavina pidettyjä lähteitä, LYNX ei voi taata annettujen tietojen oikeellisuutta, ajantasaisuutta tai vaatimustenmukaisuutta. LYNX esittää tietoja ja dataa ainoastaan tiedotustarkoituksiin parantaakseen käyttäjäkokemusta, eikä se muodosta lisäpalvelua, johon LYNXillä olisi minkäänlaisia velvollisuuksia. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että LYNX ei anna mitään takuuta, eikä ole vastuussa esitettyjen tai toimitettujen tietojen ja datan laillisuudesta, laadusta, toimivuudesta, täydellisyydestä tai tarkkuudesta.