Kreikkalaiset kirjaimet optioissa

Seuraavan artikkelin aiheena ovat kreikkalaiset kirjaimet optioissa. Nämä antavat sijoittajalle ymmärryksen, kuinka option hinta muodostetaan. Mikäli tahdot tutustua aiempaan artikkeliimme optiosijoittamisesta, niin löydät sen täältä.

Kreikkalaiset kirjaimet deltagammavega ja theta antavat sijoittajalle käsityksen, kuinka optioiden hinta muodostetaan ja ovat siten optiotreidaajalle elintärkeitä. Optioissa preemio määräytyy kohde-etuuden, erääntymispäivän ja volatiliteetin mukaan. Nämä kolme tekijää eivät ole muuttumattomia (constant). Esim. volatiliteetti saattaa kasvaa, kun epätietoisuus markkinoilla lisääntyy, korottaen samalla preemiota. Kreikkalaisten kirjaimien avulla sijoittaja näkee optiopreemion hinnanmuutoksen tietyn muuttujan suhteen.

Kreikkalaiset kirjaimet antavat sijoittajalle ymmärryksen, kuinka option hinta muodostetaan. Tässä artikkelissa kerromme kuinka voit hyödyntää kreikkalaisia kirjaimia optiosijoittamisessa.

Kreikkalaiset kirjaimet optioissa

1. Delta delta

Delta on optiosijoittajalle kaikkein tärkein kirjain ja viittaa option hinnanmuutokseen  suhteessa kohde-etuuden hinnanmuutokseen. Delta siis osoittaa, miten optiopreemio käyttäytyy kohde-etuuden laskiessa tai noustessa. Kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhden rahayksikön verran, option arvo muuttuu deltan verran.

Osto-option hinta Delta
€ 2.50 0.50

Kun kohde-etuutena olevan osakkeen arvo nousee 1 €, option hinta nousee vastaavasti 0,50 €, eli uusi arvo on 3,00 €.Ylhäällä näkyvässä esimerkissä osto-option hinta on 2,50 € ja delta on 0.5.

Osto-option preemio € 2,50  Delta 0.50  Osto-option uusi hinta € 3,00

Se toimii myös päinvastaisesti. Kun kohde-etuutena olevan osakkeen arvo laskee 1 €, laskee vastaavasti myös option hinta 0,50 €, jolloin osto-option uudeksi hinnaksi muodostuu 2 €.

Osto-option preemio 2,50 €  Delta 0.50  Osto-option uusi hinta € 2,00

Deltan vaikutus myyntiopitioihin on vastaava, mutta erona on, että myynti-option deltan eteen tulee miinusmerkki. Kun kohde-etuuden arvo pienenee 1 pisteen, myyntioption preemio kasvaa deltan arvolla. Kun kohde-etuuden arvo puolestaan kasvaa 1 pisteellä, myyntioption preemio laskee deltan arvolla.

Deltalla on lisäksi myös toinen funktio. Delta myös indikoi todennäköisyyttä sille, että optio erääntyy arvottomana. Tämä ei ole varsinaisesti tieteellinen lähestymistapa vaan lähinnä eräänlainen nyrkkisääntö. Optiotreidaaja voi täten arvioida, minkälaiset mahdollisuudet optiolla on erääntyä arvottomana. Jos option delta on 0.80, todennäköisyys sille että optio erääntyy arvottomana on 80%. Mikäli option delta on ainoastaan 0,10 on todennäköisyys arvottomalle erääntymiselle 10%.

2. Gamma gamma

Gamman arvo kertoo käytännössä, kuinka paljon deltan arvo muuttuu osakkeen arvon liikkuessa. Kun kohde-etuuden arvo muuttuu, optio on joko in-the-money tai out-of-the-money. Tämä tarkoittaa, että myös deltan arvo muuttuu ja tämä muutos mitataan gamman avulla. Gammaa tarvitaan, koska optioiden arvonmuutos ei yleensä ole lineaarinen kohde-etuuden arvonmuutokseen. Gamman arvo on korkeimmillaan at-the-money optioissa (option hinta on täysin sama kuin kohde-etuuden hinta). Mikäli gamma on pieni, delta muuttuu hitaasti ja mikäli gamma on puolestaan suuri, delta on erittäin herkkä kohde-etuuden hinnanmuutoksille.

3. Vega   vega

Kolmas kreikkalainen kirjain, eli vega puolestaan mittaa arvonmuutosta suhteessa osakkeen volatiliteetin muutokseen. Markkinoiden volatiliteetti on riskiä kuvaava tunnusluku, joka mittaa tulevaisuuden kehityksen epävarmuutta. Volatiliteetti muuttuu yleensä jatkuvasti indikoiden markkinoiden tulevaa kehitystä. Mikäli vega on korkea, on myös option arvo altis pienillekin volatiliteetin muutoksille, kun taas vegan ollessa matala, volatiliteetillä ei ole merkittävää vaikutusta option arvoon.

4. Theta theta

Neljäs ja viimeinen kreikkalainen kirjain, jonka käymme läpi on theta. Theta mittaa deltan tavoin optioiden arvonmuutosta, mutta toisin kuin delta, theta kuvaa optioiden arvonmuutosta suhteessa ajankulkuun, olettaen muiden muuttujien pysyvän samana. Kun olet ostanut option, sinulla on oikeus option erääntymispäivänä joko ostaa tai myydä osakkeet, riippuen omistatko osto- vai myyntioptioita. Mikäli olet ostanut osto-option ja option hinta on osakkeen hintaa korkeammalla, optio on arvoton. Option juoksuaika alkaa kulua sen ostohetkestä alkaen aina erääntymispäivään asti. Jäljellä olevan juoksuajan pienentyessä optio menettää arvoaan ja täten optioiden theta on yleensä negatiivinen. Vegan tavoin myös theta linkittyy vahvasti volatiliteettiin. Kun optioiden volatiliteetti on suhteellisen korkealla, optio menettää arvoaan ajan kuluessa.

Kreikkalaiset kirjaimet optioissa- OptionTrader

1.Lisää haluamasi optio OptionTraderiin.

2. Eteesi avautuu seuraava näkymä:

3. Klikkaa hiiren oikeaa painiketta sivun yläpalkissa (kohdassa Option Chains) ja valitse Configure Option Chains.

4. Oikealla näet kohdan ”Greeks”, josta voit valita haluamasi kreikkalaisen kirjaimen. Klikkaa haluamaasi vaihtoehtoa, paina Add ja tämän jälkeen vielä OK.

5. Valitsemasi kreikkalainen kirjain ilmestyy näkyviin. Voit halutessasi lisätä useampia eri vaihtoehtoja.

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä koskien artikkelia Kreikkalaiset kirjaimet optioissa, tai ylipäätään kysymyksiä optiosijoittamisesta, niin älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta. Kirjoittaja ei myöskään omista artikkelissa mainittuja arvopapereita

Youri Sleutel

Youri Sleutel

Sijoitusasiantuntija

Youri toimii sijoittamisen asiantuntijana Lynxillä. Hän kirjoittaa artikkeleita sijoittamiseen ja sijoitustuotteisiin liittyen. Tämän lisäksi Yourin vastuulla on kaupankäyntijärjestelmien opastusvideoiden teko.

Related posts

LYNX: Luotettava, monipuolinen ja kansainvälinen
  • Pääsy yli 100 pörssiin 27 maassa
  • Ilmaiset kaupankäyntijärjestelmät
  • Erittäin alhaiset hinnat
  • Henkilökohtainen asiakaspalvelu
  • Ilmaiset puhelintoimeksiannot
vergelijk-brokers
Markkinoiden paras välittäjä 2016 & 2017
VergelijkBrokers.nl
Beleggers Belangen
Hollannin paras nettivälittäjä
2009 - 2013 & 2018
Paras nettivälittäjä Saksassa
Handelsblatt:n mukaan
Yhteystieto ikoni Soita
+358 (0)9-4245 1439
Yhteystieto ikoni Lähetä sähköpostia
info@lynxbroker.fi
Yhteystieto ikoni Keskustele
chatissa