Uraani sijoituskohteena ja uraaniin sijoittaminen

Uraani ja ydinvoima herättävät ihmisissä monia tunteita. Eettisyys, turvallisuus, energiatehokkuus ja luonnonsuojelu ovat suurimpia kysymyksiä ydinvoimakeskusteluissa. Tästä huolimatta uraani kiinnostaa monia ihmisiä sijoituskohteena. Tässä artikkelissa kerron uraanista sijoituskohteena ja vertailen uraanin tulevaisuuden kannalta merkittäviä tekijöitä. Artikkelin lopussa on lista maailman suurimmista uraanialan yhtiöistä.

Uraani sijoituskohteena

Uraani on suorana sijoituskohteena yksityissijoittajien saavuttamattomissa ja pörssinoteeratut johdannaiset kuten futuurit ovat erittäin epälikvidejä ja vaativia sijoitusinstrumentteja, joita treidatakseen sijoittajalla tulee olla vahva kokemus- ja tietotaso kyseisistä tuotteista. Yksityissijoittaja voi kuitenkin sijoittaa uraaniin epäsuorasti, muun muassa uraanin jalostus- tai kaivosyhtiöiden kautta.

Tuotanto

Uraanin kaivostuotanto on keskittynyt pääasiassa listaamattomille ja usein valtio-omisteisille yhtiöille. Vuonna 2017 uraania tuotettiin 59,5 tuhatta tonnia, josta selvästi suurin osa tuotettiin Kazakstanissa. Kazakstanissa tuotetaan vuositasolla hieman yli 23 tuhatta tonnia uraania eli liki 40% koko maailman uraanituotannosta. Maailman toiseksi suurin uraanintuottajamaa on Kanada, joka tuotti vuonna 2017 22% maailman tuotannosta. Kazakstanin ja Kanadan lisäksi suuria uraanintuotantomaita ovat Yhdysvallat (10% maailman tuotannosta), Namibia (7%), Nigeria (6%) sekä Venäjä (5%).

Monissa maissa kuten Saksassa, Ranskassa ja Tshekissä uraanintuotanto on lopetettu kokonaan, johtuen toiminnan kannattamattomuudesta sekä ydinvoimavastaisista asenteista. Kannattamattomuus johtuu suurilta osin uraanin markkinahinnan merkittävästä laskusta Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen, joka tapahtui maaliskuussa 2011. Uraanin markkinahinta ei ole lähelläkään vuoden 2007 uraanikuplan huippua ja Fukushiman jälkeen uraanin hinta putosi vuoteen 2016 yli 75%. Vuoden 2016 pohjasta uraanin hinta on kuitenkin noussut noin 50% tähän päivään.

Uraanin-hinta

Uraanin hinta 2002-2019. Kuva: TradingView.com

Maailma suurin uraanintuotantoyhtiö on Kazatomprom (KAP), joka vastaa vuositasolla noin 20% maailman tuotannosta. Kazatomprom listautui pörssiin vuoden 2018 lopussa ja LYNXin kautta Kazatompromin osakkeisiin voi sijoittaa Lontoon pörssin kautta. Toiseksi suurin ja uraanisijoittajien keskuudessa selvästi tunnetuin uraanituottaja on kanadalainen Cameco (CCO) ja yhtiö vastaa noin 16% maailman vuotuisesta uraanituotannosta. Seuraavaksi suurimmat pörssinoteeratut uraaniyhtiöt ovat Rio Tinto (RIO), BHP (BHP) sekä Paladin Energy (PDN).

YhtiöPörssi:TickerYhtiön uraanikaivokset maittainVuosituotanto 2017
(tuhatta tonnia)
CamecoTSX:CCO
NYSE:CCJ
Kanada, Kazakstan, Yhdysvallat10,80
Rio TintoNYSE:RIO
ASX:RIO
LSE:RIO
Australia, Namibia, Kanada3,04
BHPNYSE:BHP
ASX:BHP
LSE:BHP
Australia2,24*
Paladin EnergyTSX:PDNAustralia, Malawi, Namibia, Kanada1,88
Energy FuelsTSX:EFR
NYSE:UUUU
Yhdysvallat0,71

*uraanirikastetta

Tuotannon keskittymisessä on sijoittajan kannalta sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvänä puolena voidaan nähdä matala kilpailu, sekä kilpailijoiden mahdolliset tuotanto-ongelmat. Mikäli jollain suurista uraanintuottajista ilmenisi merkittäviä ongelmia tuotannossa, voisi uraanin hinta lähteä nopeasti rajuun nousuun, mikä puolestaan parantaisi alan muiden toimijoiden kannattavuutta. Tämä toki on sijoittajalle myös riski, sillä monen uraanikaivosyhtiön tuotanto on keskittynyt vain yhteen tai kahteen kaivokseen, joten tuotanto-ongelmien ilmeneminen voisi olla katastrofaalista kyseisen yhtiön osakkeenomistajille.

Tulevaisuus

Uraanin pääasiallinen käyttötarkoitus on polttoaineena ydinvoimaloissa. Uraanin käyttö energialähteenä jakaa mielipiteitä ympäri maailman ja länsimaat ovat lähes yksimielisesti pyrkineet vähentämään riippuvuuttaan ydinvoimasta. Muun muassa Saksa on ilmoittanut pyrkivänsä eroon ydinvoimasta kokonaan vuoteen 2022 mennessä, johtuen pääosin poliittisesta paineesta Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Myös Sveitsi on ilmoittanut pyrkivänsä eroon ydinvoimasta, vaikka vielä 2017 ydinvoima kattoi noin kolmanneksen Sveitsin energiatarpeista. Ydinvoimariippuvuutta pyritään korvaamaan pääasiassa uusiutuvilla energianmuodoilla kuten aurinko- ja tuulivoimalla.

Vaikka länsimaiset poliitikot vastustavat keskimäärin ydinvoimaa, tilanne ei ole sama kaikkialla maailmassa. Uusituvista energianmuodoista ei ole vielä tehokkuuden puolesta vastaajaa ydinvoimalle ja tämä on ymmärretty muun muassa Kiinassa ja Intiassa, joissa energiankulutus on kasvanut rajusti 2000 luvulla. Kiinalla on tällä hetkellä käytössä 46 ydinvoimalaa ja 11 uutta ydinvoimalaa on rakenteilla. Vastaavasti Intiaan on rakenteilla 6 uutta ydinvoimalaa.

Uusien rakennusprojektien lisäksi monet länsimaiset valtiot ovat vahvasti riippuvaisia ydinvoimasta. Yli 70% Ranskan energiatarpeista tuotetaan tällä hetkellä ydinvoimalla ja Ranskaa enemmän ydinvoimaenergiaa tuottaa vain Yhdysvallat. Muita ydinenergiariippuvaisia maita ovat Ukraina, Slovakia, Ruotsi, Suomi ja Etelä-Korea. Ydinvoimalla tuotettiin vuoden 2016 arvion mukaan noin 10,4% maailman energiatuotannosta.

Australialainen monialakaivosyhtiö BHP on arvioinut uraanin polttoainekysynnän kasvavan nykyiseltä tasolta merkittävästi vuoteen 2035 asti, jonka jälkeen monet länsimaiset ydinvoimalat poistuvat ikänsä vuoksi käytöstä. Kysynnän kasvun osalta, arvio perustuu suurimmalta osalta Kiinan kasvavaan ydinvoimala-arsenaaliin.

Ottaen huomioon monen länsimaan riippuvuuden ydinvoimasta sekä ydinvoiman kysynnän kasvun kehittyvillä alueilla kuten Kiinassa, ydinvoiman kysyntä tuskin vähenee lähivuosina. Ihmiskunnan energiatarpeet tulevat kasvamaan entisestään, eikä uusiutuvien energiamuotojen tehokkuus ole lähelläkään ydinvoimaa. Tämä tarkoittaa, että monilla mailla ei välttämättä ole vaihtoehtoja ydinvoiman korvaajiksi. Lisäksi ydinvoimaa on alettu tarkastella ilmastonmuutoksen kannalta myönteisenä vaihtoehtona, sillä itse energian erottaminen uraanista ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Toki uraanin kaivostoiminta on verrattain huonoksi ympäristölle.

Lopputulos

Todisteiden valossa olen optimistinen uraanin hinnan suhteen, mutta kyseessä on henkilökohtainen mielipiteeni. Nousuvaraa on paljon ja fyysiset rajat tuotannon suhteen on jo saavutettu. Hintojen laskun seurauksena, monet suuret uraanintuottajat kuten Cameco ehtivät jo leikata tuotantoaan tuntuvasti viimeisen 5 vuoden aikana, mutta nyt yhtiöt ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen. Uraanin hinnan noustua vuoden 2016 pohjista, monet yhtiöt ovat pystyneet parantamaan kannattavuuttaan ja puheissa on uusien projektien käynnistämistä.

Olen henkilökohtaisesti sijoittajaprofiililtani niin sanottu ”contrarian” eli haen markkinoiden käännöskohtia ja tilaisuuksia joissa markkinoiden konsensus on päinvastainen omaan näkemykseeni verrattuna. Tällä hetkellä uraanimarkkina on varsin epähoukutteleva monen muun sijoittajan mielestä, koska uraanin hinta on romahtanut Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden johdosta. Mielestäni uraani sijoituskohteena on kuitenkin mielenkiintoinen markkinan nykyisillä fundamenteilla, mutta uraanisijoittajan kannattaa varautua odottamaan jokunen vuosi, ennen kuin markkina saa uutta vetovoimaa.

Uraani sijoituskohteena

Kuten artikkelin introssa mainittiin, niin uraani sijoituskohteena on hankala. Koska uraanialalla toimivia yhtiöitä on suhteellisen vähän, suurten kansainvälisten uraanikaivosyhtiöiden osakkeet ovat yksityissijoittajille helpoin ratkaisu pitkällä aikavälillä.

Alla on lista suurimmista uraanialalla toimivista pörssinoteeratuista yhtiöistä:

  • BHP (NYSE:BHP)
  • Cameco (TSX:CCO)
  • Energy Fuels (TSX:EFR)
  • Kazatomprom (LSE:KAP)
  • NexGen Energy (TSX:NXE)
  • Paladin Energy (TSX:PDN)
  • Rio Tinto (NYSE:RIO)
  • Uranium Participation (TSX:U)

Suurten yhtiöiden lisäksi, uraanialalla toimii useita pieniä uraaninetsijöitä, jotka ovat erittäin riskisiä yhtiöitä. Riskin kanssa tulee toki myös potentiaalia ja mikäli riksinottohalukkuutta löytyy voivat pienet uraaniyhtiöt tarjota suurta vipua, mikäli uraanin hinta jatkaa viimeisen parin vuoden nousurataa. Tällaisia yhtiöitä löytyy pääasiassa Australian ASX:stä sekä Kanadan TSX:stä. Ammattisijoittajille LYNX tarjoaa myös mahdollisuuden käydä kauppaa NYMEX:n uraanifutuureilla, jonka kaupankäyntikoodi LYNXin kaupankäyntisovelluksissa on UX. Futuurit ovat vaativia sijoitusinstrumentteja, eivätkä siksi sovi aloitteleville sijoittajille. Voit halutessasi lukea futuurisijoittamisesta täältä.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää sijoittamiseen liittyvistä asioita, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Onko mielessäsi aihe, josta haluaisit meidän kirjoittavan artikkelin? Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen info@lynxbroker.fi!

Sam Laakso

Sam Laakso

Sijoittaja ja finanssialan asiantuntija

Sam Laakso on sijoittaja ja finanssialan asiantuntija, joka toimii LYNXillä sijoitusasiantuntijana. Sam kirjoittaa artikkeleita sijoittamiseen, sijoitustuotteisiin ja markkinoihin liittyen.

Related posts

Yhteystieto ikoni Soita
+358 (0)9-4245 1439
Yhteystieto ikoni Lähetä sähköpostia
info@lynxbroker.fi
Yhteystieto ikoni Keskustele
chatissa