Sijoittamiseen liittyvät riskit

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Mahdolliset tappiot saattavat nousta sijoittamaasi summaa korkeammiksi. Tästä syystä suosittelemme, että sijoitat vain pääomia, joita et tarvitse päivittäisten menojen kattamiseen. Sijoittamisessa on tärkeää asettaa tavoitteet ennakkoon ja realistisesti punnita omia mahdollisuuksiaan.

Markkinariski

Markkinariski on riski tappioista, jotka aiheutuvat markkina-alueen hintavaihteluista. Markkinariskin tyyppi riippuu sijoituksen tyypistä. Markkinariskiin vaikuttavat markkinoiden ulkopuoliset tapahtuvat, jotka heijastuvat osakkeen hinnanlaskuna.

Kurssiriski

Kurssiriski on arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttama riski. Riskiä voidaan pienentää salkun hajauttamisella.

Korkoriski

Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että sijoitusten arvo saattaa laskea, kun markkinakorko nousee. Korkojen nousu voi johtaa alhaisempaan kulutukseen ja korkeampiin maksuihin yrityksissä, joka taas heijastuu negatiivisesti yritysten tuloksissa ja näin myös osakkeiden hinnoissa.

Luottoriski

Luottoriski tarkoittaa riskiä, että rahoitusinstrumentin sopimusosapuoli ei pysty täyttämään velvoitettaan ja aiheuttaa siten toiselle osapuolelle taloudellisen tappion.

Likvidideettiriski

Likvidideettiriskillä viitataan siihen, kuinka helposti arvopaperit ovat myytävissä omistuksen aikana. Jälkimarkkinoita ei välttämättä ole, eikä sijoittaja välttämättä voi myydä arvopapereitaan tai löytää niille ostajaa.

Valuuttariski

Valuuttariski koskee ulkomaanvaluutalla tehtyjä sijoituksia. Mikäli ulkomaanvaluutan arvo laskee suhteessa euroon, niin tämä heijastuu negatiivisesti myös sijoituksesi arvoon.