Hinnanerosopimuksiin (CFD) sijoittaminen

Sijoittajat käyttävät yhä enemmän hinnanerosopimuksia tai CFD-sopimuksia (Contracts For Difference) sijoitussalkun suojaamiseen sekä kerryttääkseen tuottoa kohdennetuista sijoituksista. On mahdollista, että sijoittajilla on kysymyksiä sijoitustuotteen toiminnasta ja ominaisuuksista.

Tällä verkkosivulla kerrotaan, mitä hinnanerosopimukset ovat, miten kyseiset sijoitustuotteet toimivat ja mihin niitä voidaan käyttää.

 Huomio: Hinnanerosopimuksia pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina. Kaupankäynti hinnanerosopimuksilla soveltuu vain sijoittajille, jotka ymmärtävät hinnanerosopimusten toiminnan sekä niihin liittyvät oikeudet, velvoitteet ja riskit.

exclamationamrk-75x75

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

64 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin.

Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

Hinnanerosopimus (CFD) on sopimus kahden osapuolen (sijoittajan ja välittäjän) välillä vaihtaa arvoerot tietyn kohde-etuuden osto- ja myyntiaikojen välillä. Toiselle osapuolelle maksettava summa (ero) riippuu kohde-etuuden (esimerkiksi indeksin, kuten DAX) hintakehityksestä. Hinnanerosopimukset ovat tapa käydä kauppaa rahoitusinstrumenttien hintojen liikkeillä ostamatta tai myymättä kohde-etuutta suoraan. Tämän takia hinnanerosopimusten hinta heijastaa arvopaperin hintaa. Hinnanerosopimus on toisin sanoen johdannainen rahoitustuote, koska sen arvo johdetaan toisen rahoitustuotteen arvosta. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, joukkolaina tai indeksi.

Marginaalivaatimukset

Hinnanerosopimuksia ei listata, vaan ne ovat välittäjän ja sijoittajan välisiä sopimuksia. Hinnanerosopimuksilla käydään kauppaa pääasiassa sen vuoksi, ettei sijoittajan tarvitse maksaa kohde-etuuden arvoa kokonaisuudessaan. Sen sijaan sijoittajan tilillä pitää olla position avaamishetkellä riittävä marginaali (vakuus), jota kutsutaan alkumarginaaliksi (initial margin). Mikäli sijoittaja haluaa säilyttää hinnanerosopimuksen salkussa, tilillä on oltava riittävästi vakuuksia, jotka tunnetaan myös ylläpitomarginaalina (maintenance margin). Tilille talletetut varat puolestaan tunnetaan marginaalina. Marginaalivaatimukset lasketaan tiettynä prosenttiosuutena kohde-etuuden arvosta. Hinnanerosopimuksen marginaalivaatimukset ovat yleensä alhaisemmat kuin kohde-etuuden suoran oston yhteydessä. Tämä luo vipuvaikutuksen, sillä sijoittaja voi avata pienellä summalla position, jolla on sijoitettua summaa korkeampi arvo. Vipuvaikutus voi johtaa sekä voittojen että tappioiden nopeaan kasvuun.

Mikäli hinta kehittyy epäsuotuisasti, tämä vaikuttaa myös vakuuteen. Kun sijoittajalla ei ole tarpeeksi varoja tilillä, hän ei enää täytä marginaalivaatimuksia. Sijoittaja on siten velvollinen tallettamaan lisää varoja sijoitustilille. Jos välittäjä vaatii lisävarojen tallettamista position ylläpitoon, sitä kutsutaan vakuuksien muutospyynnöksi (margin call). Jos vakuusvaatimuksia ei täytetä, välittäjällä on oikeus sulkea tarvittava määrä sijoittajan positioita.

Hinnanerosopimuksilla ei ole erääntymispäivää, joten niitä voidaan pitää salkussa määräämättömän ajan edellyttäen, että marginaalivaatimukset täyttyvät.

Riskit ja muut ominaisuudet

Hinnanerosopimuksen taloudellinen riski on sidottu kohde-etuuteen. Sijoittaja ei kuitenkaan osta kohde-etuutta suoraan. Esimerkiksi, osakkeesta johdettu hinnanerosopimus ei tarjoa sijoittajalle osakkeenomistajan oikeuksia, kuten äänioikeutta. Osingonmaksusta johtuvat valuuttakurssierot selitetään myöhemmin tällä verkkosivulla.

Lisäksi on tärkeää huomata, että kun hinnanerosopimusta pidetään salkussa yön yli, korkoa maksetaan jokaisesta position säilytyspäivästä. Samana päivänä (päivänsisäisenä) avattuihin ja suljettuihin hinnanerosopimuksiin ei sovelleta korkoa. Pitkästä tai lyhyestä positiosta riippuen erään tyyppisiä korkoja (hinnanerosopimuskorkoja sovelletaan pitkiin positioihin ja osakelainaa lyhyisiin positioihin). Hinnanerosopimuskorolla voi pitkällä tähtäimellä olla merkittävä vaikutus sijoittajan kokonaisinvestointien tuottoon.

Huomio: Mitkään tämän verkkosivun esimerkit eivät sisällä kaupankäyntikuluja. Sijoittajan tulee ottaa tämä huomioon kaupan arvioinnissa.

On mahdollista avata kahdenlaisia hinnanerosopimuksia:

Pitkä hinnanerosopimus

Pitkä positio hinnanerosopimuksella avataan ostamalla hinnanerosopimus. Hinta, jolla pitkä positio hinnanerosopimuksella, voidaan avata, on yhtä suuri kuin kohde-etuuden ostohinta. Pitkä positio hinnanerosopimuksella voidaan sulkea myymällä hinnanerosopimus. Hinta, jolla hinnanerosopimus voidaan sulkea, on yhtä suuri kuin kohde-etuuden myyntihinta. Pitkään positioon sijoittaminen tarkoittaa, että sijoittaja hyötyy kohde-etuuden arvonnoususta. Mikäli kohde-etuuden hinta laskee, pitkän position arvo laskee saman verran.

Esimerkki: Pitkä hinnanerosopimus

Tässä esimerkissä sijoittaja haluaa hyötyä Applen osakkeiden (AAPL) hinnan noususta pitkällä hinnanerosopimuksella. Oletetaan, että Applen ostohinta on 200 dollaria. Sijoittajan salkussa on tällä hetkellä 5000 dollaria ja hän haluaa sijoittaa 20 000 dollarin arvosta Appleen. Tässä esimerkissä tämänhetkinen marginaalivaatimus Applen hinnanerosopimukseen on 20 % ja sovellettava hinnanerosopimuskorko on 5 % (vuosikorko).

Pitkän position avaaminen hinnanerosopimuksella

Sijoittaja avaa pitkän position Applen osakkeella ostamalla hinnanerosopimuksen. Halutun vipuvaikutuksen saamiseksi sijoittajan on ostettava 100 hinnanerosopimusta (100 x 200 dollaria = 20 000 dollaria). Alkumarginaali on 4 000 dollaria (20 % * 200 dollaria * 100 hinnanerosopimusta). Koska sijoittajan salkussa on 5 000 dollaria, marginaalivaatimukset täyttyvät ja ostotapahtuma toteutetaan. Sijoittaja saa seuraavan selvitysviestin:

Ostoarvo: 0 dollaria

Kassapäätteen arvo: 5 000 dollaria

Toisin sanoen käteisvaroissa ei tapahdu muutosta välittömästi. Tämä johtuu siitä, että hinnanmuutokset taseessa eivät vaikuta käteisvaroihin.

Pitkä position säilyttäminen

Oletetaan, että Applen osakekurssi liikkuu haluttuun suuntaan päivän kuluttua ja sen lopullinen hinta on 210 dollaria. Tällä on vaikutuksia kolmella tasolla:

1) Hinnanerosopimuksen tuloksen käsittely:

Kauppahinnan (200 dollaria) ja nykyarvon (210 dollaria) välinen ero ilmaistaan ​​realisoitumattomana voittona/tappiona. Toisin sanoen tämä johtaa realisoitumattomaan voittoon, joka on 1 000 dollaria (100 hinnanerosopimusta * 210 – 200 dollaria).

2) Korkojen amortisointi

Jos sijoittaja avaa pitkän position, hänen on maksettava hinnanerosopimuskorkoa jokaisesta position säilytyspäivästä. Siksi tässä esimerkissä sijoittajan käteisvarat pienenevät 2,88 dollarilla (100 hinnanerosopimusta * 210 dollaria * 5 % / 365 päivää).

3) Vaikutus marginaaliposition säilyttämiseen

Marginaalinvaatimukset position säilyttämiseksi on asetettu 20 % * 100 hinnanerosopimusta * 210 dollaria = 4 200 dollariin. Koska käteisvarat (5 000 dollaria + 1 000 dollarin hinnanerosopimuksen tulos – 2,88 dollarin korko) ovat korkeammat kuin mitä tämä marginaaliposition säilyttäminen edellyttää, positio voidaan pitää salkussa.

Pitkän position sulkeminen

Sijoittaja haluaa lunastaa voiton pitkästä positiosta ​​myymällä hinnanerotussopimuksen. Sijoittaja saa selvitysviestin:

Myyntimäärä: 0 dollaria

Käteisvarat: 5 997,12 dollaria

Toisin sanoen hinnanerosopimuksen myynti vaikuttaa käteisvaroihin. Voitto tilitetään käteisellä heti, kun positio hinnanerosopimuksella on suljettu.

Lyhyt hinnanerosopimus

Avaamalla lyhyen position sijoittaja hyötyy kohde-etuuden hinnan laskusta. Lyhyt positio avataan myymällä hinnanerosopimus. Hinta, jolla lyhyt positio voidaan avata, on yhtä suuri kuin kohde-etuuden myyntihinta. Lyhyt positio voidaan sitten sulkea ostamalla hinnanerosopimus. Hinta, jolla hinnanerosopimus voidaan sulkea, vastaa kohde-etuuden ostohintaa.

Esimerkki: Lyhyt hinnanerosopimus

Tässä esimerkissä sijoittaja haluaa hyötyä Applen osakekurssin laskusta hinnanerosopimuksella. Oletetaan, että Applen ostohinta on 200 dollaria. Sijoittajan salkussa on tällä hetkellä 5 000 dollaria ja hän haluaa sijoittaa Applen osakkeeseen 20 000 dollarin arvosta. Tässä esimerkissä oletetaan, että kyseisen hinnanerosopimuksen marginaalivaatimus on 20 % ja korko 5 % (vuosikorko).

Lyhyen position avaaminen hinnanerosopimuksella

Sijoittaja avaa lyhyen position myymällä hinnanerosopimuksen Applen osakkeella. Halutun vipuvaikutuksen saamiseksi hänen on myytävä 100 hinnanerosopimusta. Alkumarginaali on 4 000 dollaria (20 % * 200 dollaria * 100 hinnanerosopimusta). Koska sijoittajan salkussa on 5 000 dollaria, marginaalivaatimukset täyttyvät ja myyntitapahtuma toteutetaan. Sijoittaja saa seuraavan selvitysviestin:

Myyntimäärä: 0 dollaria

Kassapäätteen arvo: 5 000 dollaria

Toisin sanoen käteisvarat eivät muutu heti tapahtuman jälkeen.

Lyhyen position säilyttäminen

Oletetaan, että Applen osakekurssi liikkuu odotusten vastaisesti päivän kuluttua, ja sen lopullinen hinta on nyt 205 dollaria. Tällä on vaikutuksia kolmella tasolla:

1) Hinnanerosopimuksen tuloksen käsittely:

Kauppahinnan (200 dollaria) ja nykyarvon (205 dollaria) välinen ero esitetään realisoitumattomana voittona/tappiona. Toisin sanoen tämä johtaa realisoitumattomaan 500 dollarin tappioon (100 hinnanerosopimusta * 200-205 dollaria).

2) Korkojen amortisointi

Jos sijoittaja avaa lyhyen position hinnanerosopimuksella, hänen on maksettava korkoa osakelainauksen jokaisesta säilytyspäivästä. Siksi tässä esimerkissä sijoittajan käteisvarat pienenevät 2,81 dollarilla (100 hinnanerosopimusta * 205 dollaria * 5 % / 365 päivää).

3) Vaikutus marginaalivaatimusten säilyttämiseen

Marginaalivaatimukset position pitämiseksi on nyt asetettu 20 % * 100 hinnanerosopimusta * 205 dollaria = 4 100 dollaria. Koska käteisvarat (alun perin 5 000 dollaria – hinnanerosopimuksen tulos 500 dollaria – korko 2,81 dollaria) ovat korkeammat kuin mitä tämän marginaaliposition säilyttäminen edellyttää, sijoitus voidaan pitää salkussa.

Lyhyen position sulkeminen

Sijoittaja haluaa rajoittaa lyhyeksi myytyyn positioon liittyviä tappioita ja sulkea position ostamalla hinnanerosopimuksen Applen osakkeella. Sijoittaja saa tilitysilmoituksen:

Ostosumma: 0 dollaria

Käteisen loppusaldo: 4 497,19 dollaria

Toisin sanoen käteisvarat muuttuvat hinnanerosopimuksen oston jälkeen. Position tappio tai voitto selvitetään käteisvaroilla, kun positio on suljettu.

Hinnanerosopimuksiin sijoittaminen tarjoaa sijoittajille laajan valikoiman vaihtoehtoja, ja niitä voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. Ennen sijoituspäätösten tekemistä on tärkeää, että sijoittaja harkitsee tarkkaan hinnanerosopimuskaupan hyötyjä sekä riskejä.

Suojaus

Koska yksi hinnanerosopimus vastaa yhtä pistettä kohde-etuuden, kuten indeksin, hintakehityksessä, tuote sopii suojaamaan olemassa olevaa salkkua riskiltä. Position avaaminen ei vaadi alkuinvestointia, mutta on rajoitettu marginaalimäärään, mikä tekee siitä erittäin joustavan sijoitustuotteen suojaustarkoituksiin.

Marginaalit

Marginaalien tarkoituksena on suojata markkinoiden taloudellista vakautta. Hinnanerosopimus voidaan ostaa tai myydä ilman, että salkussa on täysimääräistä kohde-etuutta. Tämä tarkoittaa, että jos kohde-etuuden hinta liikkuu ei-toivottuun suuntaan, sijoittajalle voi aiheutua alkuperäistä sijoitusta suurempia tappioita. Tämän estämiseksi jokaiselle hinnanerosopimukselle asetetaan vakuusvaatimus (marginaali). Vakuusvaatimus on summa, joka lasketaan sen varmistamiseksi, että sijoittaja pystyy täyttämään tämän velvoitteen. Jos vakuusvaatimuksen määrä kasvaa liian suureksi koko sijoitussalkkuun verrattuna, sijoittaja saattaa rikkoa vakuusvaatimuksen.

Toisin sanoen, mikäli sijoittaja ei pysty täyttämään hinnanerosopimuksen vakuusvelvoitetta, välittäjä voi sulkea positioita. Tällöin mikä tahansa avoin positio saatetaan sulkea.

Spekulointi

Hinnanerosopimuksilla kaupankäynnin helppous mahdollistaa sopimuksilla kaupankäynnin lyhyellä aikavälillä ja spekulatiivisesti. Jos sijoittaja odottaa markkinoiden nousevan, hän voi ostaa hinnanerosopimuksen. Jos sijoittaja puolestaan odottaa markkinoiden laskevan, hän voi myydä (shortata) hinnanerosopimuksen.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutus tarjoaa mahdollisuuden saada suurempaa tuottoa pienemmästä alkusijoituksesta kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuteen. Se johtaa kuitenkin suurempiin riskeihin kuin suora sijoitus kohde-etuuteen. Kaupankäynti hinnanerosopimuksilla mahdollistaa, että sijoittaja voi hyödyntää osakkeen (tai muun kohde-etuuden) osakekurssin muutoksia joutumatta maksamaan kohde-etuuden koko hintaa.

Hinnanerosopimus on sopimus kurssierojen selvittämiseksi kahden osapuolen, sijoittajan ja välittäjän, välillä. Hinnanerosopimus sisältää sopimuksen siitä, milloin kumpikin osapuoli maksaa summan toiselle osapuolelle. Kohde-etuus voi olla osake, joukkolaina, indeksi, hyödyke tai valuutta. Jokaisella hinnanerosopimuksella on seuraavat pääpiirteet:

OTC-kaupankäynti

LYNX:in tarjoamat hinnanerosopimukset ovat Interactive Brokers UK:n liikkeelle laskemia, eikä niitä ole noteerattu säännellyissä pörsseissä. Hinnanerosopimuksilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla, koska kyseiset arvopaperit eivät täytä normaalien pörssien listautumisvaatimuksia.

Ei erääntymispäivää

Hinnanerosopimuksilla ei ole erääntymispäivää, ja niitä voidaan pitää salkussa määräämättömän ajan, mikäli marginaalivaatimukset täyttyvät.

Ei vaihdettavissa

Hinnanerosopimuksia ei voida muuntaa kohde-etuuksiksi. Sijoittajalla ei ole äänioikeutta tai etuoikeuksia kohde-etuuteen (kuten osakkeisiin), jos hänellä on hinnanerosopimus.

Hinnoittelu

Hinnanerosopimukset avataan kohde-etuuden tuolloin voimassa olevaan hintaan (myynti myyntihintaan ja osto ostohintaan). Hinnanerosopimuksen hinta vastaa kohde-etuuden noteerattua hintaa. Positio voidaan avata tai sulkea vain pörssin tavanomaisina kaupankäyntiaikoina, jolloin kohde-etuudella käydään kauppaa.

Osinko-oikeus

Vaikka sijoittajalla, jolla on hallussaan hinnanerosopimus, ei ole äänioikeutta, kuten pääomasijoittajalla (äänioikeus), hänellä on silti oikeus osinkoon, jos kohde-etuutena oleva osake jakaa osinkoa. Sijoittajalla, jolla on lyhyt positio hinnanerosopimuksessa, on myös velvollisuus maksaa osinkoa, jos kohde-etuus maksaa osinkoa. Tämä mekanismi vastaa lyhyen position säilyttämistä osakkeissa. Termi, jolla hinnanerosopimuksen yhteydessä viitataan osingonjakoon, on ”maksu osingonjaon sijasta” ja se tilitetään käteisellä.

Korkokustannukset hinnanerosopimuksella

Kuten aiemmin on mainittu, hinnanerosopimukseen sijoittajille asetetaan korkovelvoitteita.

Pitkä positio

Kun sijoittaja avaa pitkän position, hinnanerosopimuksen liikkeeseenlaskija (Interactive Brokers UK) ostaa todellisen kohde-etuuden. Koska nämä sijoitukset aiheuttavat välittäjän käteisvarojen laskua (esimerkiksi osake on ostettava), ne vaativat sijoittajalta vastineeksi koronmaksua.

Lyhyt positio

Kun sijoittaja avaa lyhyen position, hinnanerosopimuksen liikkeeseenlaskija (Interactive Brokers UK) lyhyeksi myy (shorttaa) kohde-etuuden. Myynnin suorittamiseksi liikkeeseenlaskijan on lainattava kohde-etuus (esimerkiksi osake) kolmannelta osapuolelta. Kolmas osapuoli veloittaa korkoa tästä lainasta ja korko veloitetaan hinnanerosopimukseen sijoittajalta.

Hinnanerosopimukset ovat korkean riskin sijoitustuotteita. Nämä tuotteet eivät sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittajan tulisi käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla vain, jos hän ymmärtää hinnanerosopimuskauppaan liittyvät riskit. Ennen hinnanerosopimuksiin sijoittamista, sijoittajan tulee arvioida huolellisesti kokemuksensa, sijoitustavoitteensa, taloudelliset resurssinsa ja muut asiaankuuluvat seikat. Tästä osiosta löytyy riskit, jotka voivat liittyä hinnanerosopimuskauppaan.

Vastapuoliriski

Koska Interactive Brokers UK on hinnanerosopimuskauppojen vastapuoli, kun välittäjänä on LYNX, sijoittaja kantaa taloudellisen riskin, joka liittyy kaupankäyntiin, jossa Interactive Brokers UK toimii vastapuolena. Tämä tarkoittaa, että Interactive Brokers UK:n konkurssin tai maksukyvyttömyyden tapauksessa Interactive Brokers UK ei enää pysty täyttämään velvoitteitaan sijoittajaa kohtaan, mikä voi johtaa taloudellisiin menetyksiin.

Volatiliteettiriski

Hinnanerosopimusten hinnat ja niiden arvo (osakkeet, joukkolainat, valuutat, hyödykkeet tai indeksit) voivat muuttua nopeasti ja merkittävästi. Tämä voi johtaa nopeisiin voittoihin tai tappioihin.

Vipuvaikutusriski

Alkuinvestointi on usein suhteellisen pieni verrattuna kaupan kokonaisarvoon, mikä antaa hinnanerosopimuksille vipuvaikutuksen. Pienellä markkinaliikkeellä voi olla suhteellisesti suurempi vaikutus hinnanerosopimusten arvoon. Vipuvaikutus voi siten toimia eduksesi tai haitaksi. Vivuttaminen voi johtaa suuriin tappioihin ja suuriin voittoihin.

OTC-riski

Hinnanerosopimuksilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, eikä selvitysyhtiö selvitä arvopaperikauppoja. Toisin sanoen säänneltyjen pörssien ja selvitysyhteisöjen tarjoamia sääntöjä ja suojaa ei sovelleta, kun sijoittaja käy kauppaa hinnanerosopimuksilla.

Markkinariski

Hinnanerosopimuksen hinta vastaa sen hetkistä kohde-etuuden osto- tai myyntihintaa. Kohde-etuuden, mukaan lukien hinnanerosopimuksen, hintaan vaikuttavat suoraan monet tekijät, mukaan lukien yhtiön tulos, valuutta- tai hyödykekehitys. Yleinen taloustilanne, tarjonnan ja kysynnän muutokset, alueellisten, kansallisten tai ylikansallisten hallitusten päätökset, korot, kansallinen ja kansainvälinen taloudellinen kehitys sekä osakemarkkinoilla vallitsevat mielipiteet voivat vaikuttaa arvopaperin hintaan.

Kurssiväliriski (gap risk)

Koska hinnanerosopimuksella voidaan käydä kauppaa vain kohde-etuuden normaalien kaupankäyntituntien aikana, syntyy kurssiväliriski. Kurssiväli on erotus tietyn arvopaperin edellisen kaupankäyntipäivän päätöshinnan ja seuraavan kaupankäyntipäivän avaushinnan välillä. Sinä aikana, jolloin sijoittaja ei voi käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla, voi johtaa suuriin menetyksiin hinnanerosopimuspositioissa. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun huonot neljännesvuosittaiset luvut julkaistaan illalla normaalin pörssin sulkemisen jälkeen ja hinta putoaa tavanomaisten kaupankäyntiaikojen ulkopuolisena aikana. Lisäksi on huomattava, että menetyksiä rajoittavat toimeksiantotyypit (kuten TRAIL- tai STOP-tilaukset) eivät toimi tarkasti tavanomaisen kaupankäyntiajan ulkopuolella.

Korkoriski

Avoimien hinnanerosopimuspositioiden korot perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Koska nämä korot muuttuvat jatkuvasti, korot vaikuttavat myös sijoittajan voittoihin ja tappioihin. Mikäli sijoittaja sijoittaa hinnanerosopimuksiin pitkällä aikavälillä, korolla voi olla merkittävä vaikutus sijoitetun pääoman tuottoon.

Valuuttariski

Mikäli sijoittaja käy kauppaa hinnanerosopimuksella muulla valuutalla kuin eurolla, sijoitukseen kohdistuu valuuttariski. Jos hinnanerosopimuksen valuutta laskee suhteessa euroon, sillä on negatiivinen vaikutus position arvoon.

Likvidointiriski

Kun sijoittajan portfolion kokonaisvakuus laskee alle vakuusvaatimuksen, Interactive Brokers UK:lla on oikeus sulkea tarvittava määrä positioita ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä, ovatko nämä positiot kannattavia vai tappiollisia. Edellä mainittu kurssiväliriski saattaa vaikuttaa tähän vakuusvajeesta johtuvaan likvidointiin, sillä pörssit voivat avautua kurssivälillä (ero sulkemis- ja avaushintojen välillä). Tämä puolestaan saattaa estää Interactive Brokers UK:n yrityksen sulkea positiota hintaan, joka estäisi alkuperäistä vakuutta suuremman tappion. Jos sijoittajan tilillä on likvidoinnin jälkeen edelleen marginaalialijäämä ja hänellä on muita vakuuksia (esimerkiksi osakepositioita, joukkolainapositioita jne.), Interactive Brokers UK sulkee muita positioita marginaalialijäämän poistamiseksi. Sijoittajan on tärkeää huomata, että positioiden likvidointi tapahtuu aina tuolloin vallitsevalla markkinahinnalla ja ettei sijoittaja voi vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Likvidointi voidaan suorittaa tappiollisella hinnalla sekä sijoittajalle epäedullisella hetkellä.

Marginaalivaatimusten nouseminen

Suojatakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers UK voi milloin tahansa nostaa marginaalivaatimusta asiakkaille nykyisissä ja uusissa hinnanerosopimuksissa. Tämä päätös voi johtua kohde-etuuden voimakkaasta epävakauden lisääntymisestä, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn kynnyksen alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan on tärkeää huomata, että kun marginaalivaatimuksia päivitetään, sijoittajan arvo-osuustili ei ehkä enää täytä marginaalivaatimuksia. Jos näin on, välittäjä likvidoi positioita vaatimusten kattamiseksi.

Likviditeettiriski

Hinnanerosopimuksen liikkeeseenlaskijalla on tärkeä rooli hinnanerosopimuksen likviditeetissä. Interactive Brokers UK:lla ei ole velvollisuutta tarjota hinnanerosopimuksia kaikkina ajankohtina, eikä se takaa hinnanerosopimusten jatkuvaa saatavuutta. Interactive Brokers UK voi omasta aloitteestaan ​​päättää peruuttaa tiettyjen hinnanerosopimusten listautumisen tai kieltää uusia sijoituksia yhdessä tai useammassa hinnanerosopimuksessa. Yksi syy tälle voi olla kohde-etuuden keskeyttäminen, hintatietojen puute, kohde-etuuden epävakauden huomattava lisääntyminen, kohde-etuuden riittämätön volyymi, markkinoiden, taloudellisen tai poliittisen tilanteen kehitys, maksukyvyttömyys tai mikä tahansa muu mahdollinen syy.

Eturistiriidat

Hinnanerosopimuksen listaajana Interactive Brokers UK tarjoaa laajan valikoiman rahoitustuotteita monimuotoiselle asiakaskunnalle. Interactive Brokers UK on myös vastapuoli, jonka kanssa sijoittaja tekee kaupan avatessaan position hinnanerosopimuksella. Tämä tarkoittaa, että Interactive Brokers UK päättää haluaako se toteuttaa kaupan sijoittajan kanssa. Jossain tilanteissa asiakkaiden välillä saattaa olla eturistiriita. Sen vuoksi Interactive Brokers UK tekee tarvittavia toimenpiteitä tunnistaakseen vastaavanlaisia eturistiriitoja.

Sijoittajat käyvät kauppaa hinnanerosopimuksilla useista syitä. Osa syistä esitellään alla.

Lyhytaikainen spekulointi

Hinnanerosopimuskaupalla sijoittaja voi hyödyntää kohde-etuuden hinnanmuutoksia. Hinnanerosopimuksella on täsmälleen sama hinta kuin kohde-etuudella. Koska vain tietty prosenttiosuus vastikkeesta on pidettävä tosiasiallisesti vakuutena, hinnanmuutoksiin on mahdollista vastata vipuvaikutuksella. On myös tärkeää tietää, että hinnanerosopimukset soveltuvat vain lyhytaikaisiin positioihin. Pitkäaikaisen position korkokustannuksista tulee lopulta liian suuri kustannustekijä, mikä vaikeuttaa positiivisen tuloksen saavuttamista.

Suojaus

Menetelmä, jota hinnanerosopimussijoittajat käyttävät potentiaalisen riskin vähentämiseen, on ”suojauspositioiden” käyttäminen. Esimerkiksi, jos sijoittajalla on pitkä positio USD-noteeratuissa osakkeissa, hän voi avata käänteisen position hinnanerosopimuksella, jonka kohde-etuus on USD. Tämä estää valuutan kurssivaihteluista aiheutuvia tappioita. Loppujen lopuksi valuutta-hinnanerosopimuksen voitot korvaavat tappiot, jotka sijoittajalle aiheutuu oman pääoman valuuttakurssiriskistä.

Arvonnousuun ja laskuun vastaaminen

Hinnanerosopimuskaupalla sijoittaja voi spekuloida kohdearvon nousulla ostamalla hinnanerosopimuksen tällä arvolla. Sijoittaja voi myös hyödyntää kohde-etuuden laskun avaamalla lyhyeksi myydyn, eli shortatun position hinnanerosopimuksella.

Hyödykekauppa hinnanerosopimuksilla

Hyödykkeiden, kuten kullan ja hopean, ostaminen ja varastointi ei ole välttämätöntä hyödykkeiden hinnankehityksen hyödyntämiseksi. Hinnanerosopimuksen hinnankehitys vastaa tarkasti kohde-etuuden hinnanmuutoksia.

Indeksikauppa hinnanerosopimuksilla

Käymällä kauppaa hinnanerosopimuksilla, jonka kohde-etuus on indeksi, sijoittaja voi asemoitua tiettyyn markkinasuuntaan tai suojata sijoitussalkkuaan vain yhdellä kaupalla. Mikäli sijoittaja odottaa noususuhdannetta, mutta ei tiedä mitä osakkeita ostaa tai mitkä markkinasektorit nousevat, hän voi ostaa indeksijohdetun hinnanerosopimuksen. Tämä tarkoittaa, ettei sijoittajan tarvitse valita tiettyä osaketta johon sijoittaa, vaan hänen tulee arvioida yleiset osakemarkkinoiden liikkeet. Jos indeksi nousee, ostetun hinnanerosopimuksen arvo nousee.

Hinnanerosopimuskauppa kohde-etuudella ilman leimaveroa

Koska hinnanerosopimukset ovat OTC-sopimuksia eikä niitä ole noteerattu säännellyssä pörssissä, niihin ei sovelleta tiettyjä verojärjestelmiä. Esimerkiksi sijoittajan, joka ostaa Isossa-Britanniassa noteeratun osakkeen, on maksettava leimavero kaupan summasta. Jos sama sijoittaja olisi ostanut hinnanerosopimuksen mainitusta osakkeesta, hän ei olisi joutunut maksamaan leimaveroa.

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, on tärkeää tarkistaa, vastaako tuote sijoittajan osaamsita ja kokemusta, sijoitustavoitteita ja sijoitushorisonttia. Jos sijoittaja harkitsee sijoittamista hinnanerosopimuksiin, hän voi selvittää alla olevien kohtien perusteella, vastaavatko hinnanerosopimukset hänen sijoitusprofiiliaan.

Monimutkaisuus

Hinnanerosopimuksia pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina niiden ominaispiirteiden ja mekanismien takia. Tämä johtuu osittain hinnanerosopimusten vipuvaikutuksesta, jossa pienellä hinnanmuutoksella on merkittävä vaikutus sijoituksen arvoon ja/tai koko sijoitussalkkuun. Tämä tarkoittaa, että voitot ja tappiot voivat moninkertaistua. Kuten aikaisemmin on mainittu, hinnanerosopimukset luokitellaan johdannaisiksi, minkä vuoksi niitä pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina.

Sijoittajatyyppi

Monimutkaisen luonteensa vuoksi hinnanerosopimukset sopivat parhaiten keskiverto- tai sitä kokeneemmalle sijoittajalle. Niillä voivat käydä kauppaa sekä yksityiset että ammattimaiset sijoittajat.

Tietotaso ja kokemus

On tärkeää ottaa huomioon vaaditut tietotaso- ja kokemuskriteerit, koska LYNX vaatii sijoittajalta vähintään kahden vuoden kaupankäyntikokemuksen hinnanerosopimuksilla sekä riittävän tietämyksen hinnanerosopimusten toiminnasta ja niihin liittyvistä kaupankäynnin riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Hinnanerosopimuskauppaan liittyy merkittäviä riskejä, jotka johtuvat pääasiassa hinnanerosopimusten johdannaisluonteesta ja vipuvaikutuksesta. Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi olla tietoisia hinnanerosopimuskaupan riskeistä.

Sijoittajien tulee olla tietoisia ja ymmärtää, että jopa 100 % tai enemmän alkuperäisestä sijoituksesta voidaan hävitä sijoitettaessa hinnanerosopimuksiin. Vipuvaikutuksen seurauksena sijoittaja saattaa menettää yli 100 % alkuperäisestä sijoituksesta riippuen sijoituksesta. Lisäksi sijoittajia voidaan vaatia tekemään lisätalletuksia tilin marginaalivaatimusten täyttämiseksi.

Sijoitustavoite

Hinnanerosopimuskauppa voi sopia sijoitustavoitteisiin, kuten suojaukseen ja kohdennettuihin vipuvaikutteisiin sijoituksiin.

Suojaaminen

Suojaaminen on tekniikka, jota käytetään vähentämään muiden positioiden riskejä tai suojaamaan niitä vastaan. Sijoitusriskin suojaaminen tarkoittaa sitä, että markkinoilla käytetään strategisia instrumentteja negatiivisten hintamuutosten riskien rajoittamiseksi.

Sijoittajat voivat käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla muiden olemassa olevien positioiden suojaamiseksi riskeiltä. Suojaaminen voidaan tehdä ostamalla tai myymällä hinnanerosopimus.

Vipuvaikutuksen käyttäminen hintojen nousua ja laskua vastaan

Sijoittaminen hinnanerosopimuksella tarkoittaa sijoittamista vipuvaikutuksella. Vipuvaikutuksella varustettua sijoitusta voidaan käyttää vastaamaan kohde-etuuden odotettuun suuntaan. Sijoittajat, jotka sijoittavat vipuvaikutuksella, yleensä tavoittelevat korkeampaa tulosta, josta seuraa suurempi riski.

Sijoitushorisontti

Koron vuoksi hinnanerosopimuskauppa soveltuu vain hyvin lyhyelle sijoitushorisontille (alle 6 kuukautta).

Tällä sivulla käsitellään hinnanerosopimuskaupan pääpiirteitä. Hinnanerosopimuskauppa toimii seuraavasti: jokaisella hinnanerosopimuksella on ostaja ja myyjä. Kohde-etuuden arvoerot selvitetään sijoittajan ja välittäjän välillä. Hinnanerosopimuskauppa altistaa sijoittajan kohde-etuuden hintojen muutoksille. Hinnanerosopimus alkaa kerryttämään korkokustannuksia position avaamisen jälkeen, minkä vuoksi tuote ei sovellu pitkäkestoiseen sijoittamiseen.

Hinnanerosopimuksia voi käyttää monilla tavoilla, mukaan lukien:

 • lyhytaikaiseen spekulaatioon;
 • salkussa olevien riskien suojaamiseen (hedging);
 • hyödykkeiden tai tietyn indeksin kauppaa varten; ja
 • tiettyjen verojärjestelmien välttämiseksi.

Hinnanerosopimuskaupan tärkeimmät hyödyt ja riskit voidaan tiivistää seuraavasti:

Hyödyt

 • Mahdollisesti korkea tuotto vipuvaikutuksen vuoksi
 • Mahdollisuus portfolion suojaamiseen
 • Mahdollisuus reagoida nouseviin ja laskeviin markkinoihin
 • Hyödyke- ja indeksikauppankäynnin mahdollisuus
 • Tiettyjen verojärjestelmien ulkopuolella

Haitat

 • Mahdollisesti suuria tappioita vipuvaikutuksesta
 • Yön yli säilyttämisestä syntyvät rahoituskustannukset (korot)
 • Vakuusvajeen (marginaalin) vuoksi positioita voidaan likvidoida

Hinnanerosopimus (CFD)

Hinnanerosopimus (CFD) on kahden osapuolen (ostajan ja myyjän) välinen sopimus, jossa myyjä maksaa ostajalle hinnanerosopimuksen myyntihetkellä kohde-etuuden hinnan ja ostohetkellä kohde-etuuden hinnan erotuksen. Negatiivisen erotuksen tapauksessa ostaja maksaa myyjälle. Hinnanerosopimuskaupassa arvopapereita ei toimiteta fyysisesti sijoittajalle.

Indeksi

Indeksi on indikaattori tai mitta, ja finanssimaailmassa se tarkoittaa yleensä tilastollista mittaa arvopaperimarkkinoiden muutoksista.

Liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on oikeushenkilö, joka kehittää, rekisteröi ja myy arvopapereita toiminnan rahoittamiseksi. Liikkeeseenlaskijat voivat olla yrityksiä, sijoitusrahastoja tai kotimaisia ​​tai ulkomaisia ​​hallituksia.

Kurssiväliriski (gap risk)

Kurssivälillä tarkoitetaan tietyn kohde-etuuden sulkemishinnan ja seuraavan kaupankäyntipäivän avaushinnan välistä hintaeroa. Kurssiväliriski tapahtuu yleensä silloin, kun kohde-etuudesta on negatiivisia uutisia pörssien aukioloaikojen ulkopuolella, mikä voi aiheuttaa osakekurssin merkittävän laskun edellisen päivän päätöskurssista.

Leimavero

Leimaveroa sovelletaan osakkeisiin, joiden ensisijainen listaus on Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa. Tämä on varojen tai kiinteistöjen siirtovero.

Likviditeetti

Likviditeetti kuvaa sitä, missä määrin kohde-etuutta voidaan nopeasti ostaa tai myydä markkinoilla hinnalla, joka heijastaa sen nettovarallisuutta. Toisin sanoen, kuinka helposti se voidaan muuntaa rahaksi.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on riski, että rahoitusinstrumentin sijoittaja ei löydä ostajaa, jos hän haluaa myydä sen.

Marginaali

Marginaali eli vakuus on määrä, jonka lainanantaja asettaa vakuudeksi lainatulle summalle. Jos lainanottaja laiminlyö lainan maksamisen, lainanantaja voi pidättää vakuuden ja myydä sen tappioiden kattamiseksi.

Marginaalivaatimus

Marginaalivaatimus on prosenttiosuus arvopaperin arvosta, jota voidaan käyttää lainan vakuutena kaupan rahoittamiseen ja ylläpitämiseen.

Markkinariski

Markkinariski on markkinoiden yleisen laskun riski.

Välittäjä

Välittäjä on yritys, joka perii palkkiot sijoittajan osto- ja myyntitilausten toteuttamisesta.

Osinko

Osinko on osakkeenomistajalle ja CFD-sijoittajalle maksettava osa yrityksen tuloksesta.

Over-the-Counter (OTC)

OTC-arvopapereilla käydään kauppaa välittäjäverkoston kautta eikä keskitetyssä pörssissä, kuten NYSE:ssä. Nämä arvopaperit eivät täytä listautumisvaatimuksia säännellyissä pörsseissä.

Perusvakuus (alkumarginaali)

Perusvakuus on rahasumma, joka tarvitaan hinnanerosopimuksen pitkän tai lyhyen position avaamiseen.

Suojaus

Suojaus on strategia, jonka tarkoituksena on käyttää rahoitusinstrumentteja nykyisten sijoitusten suojaamiseen mahdollisilta tappioilta.

Valuuttariski

Valuuttariski on se riski, että ulkomaisen hinnanerosopimuksen valuutta laskee suhteessa perusvaluuttaan.

Vastapuoliriski

Vastapuoliriski on riski, että yksi kaupan osapuolista jättää täyttämättä sopimusvelvoitteensa. Luotto-, sijoitus- ja kaupallisiin liiketoimiin voi liittyä vastapuoliriski.

Volatiliteetti

Volatiliteetti on mittari tietyn arvopaperin odotettavissa oleviin hintavaihteluihin.

Ylläpitomarginaali

Ylläpitomarginaali on summa, joka sijoittajan on pidettävä marginaalitilillä position avaamisen jälkeen position ylläpitämiseksi.