LYNX B.V. (”LYNX”) on alankomaalainen sijoituspalveluyritys, jolla on Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (AFM) myöntämä toimilupa. LYNX  toimii Interactive Brokers Ireland Limitedin ja sen sidosyritysten esittelevänä välittäjänä ja vastaa asiakaspalvelusta, asiakkaan tunnistamisesta ja palvelun markkinoinnista. Interactive Brokers vastaa toimeksiantojen toteuttamisesta, vakuudellisen limiittiluoton myöntämisestä ja arvopaperien säilytyksestä. LYNX ei tarjoa sijoitusneuvontaa.

Vastuuvapauslauseke

Sijoitusideassa annettuja tietoja ei tule käyttää minkäänlaisen sijoitusohjeen, -lausunnon tai -neuvonnan korvikkeena, ja se on tarkoitettu ainoastaan suositukseksi. Tämä suositus on laadittu LYNXin puolesta yleiseksi sijoitustiedoksi, eikä sitä ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi suositukseksi tietystä rahoitusvälineestä tai sijoitusstrategiasta. Sijoitusidea ei ota huomioon sijoittajan sijoituskokemusta tai tietotasoa rahoitustuotteesta, taloudellista tilannetta, sijoitustavoitteita ja aikahorisonttia, eikä riskiprofiiliasi ja/tai riskinsietokykyä. Näin ollen olet itse vastuussa siitä, että arvioit asianmukaisesti, soveltuuko tämä sijoitus sinulle taloudelliseen tilanteeseesi ja sijoitustavoitteisiisi nähden. Rahoitusvälineet sisältävät luonnollisesti riskejä, jotka voivat johtaa tappioihin, minkä vuoksi nämä välineet ja/tai strategia eivät sovellu kaikille sijoittajille. Lisäksi sijoitusten arvo voi vaihdella. Rahoitusvälineiden arvo voi heilahdella, minkä seurauksena sijoittajan rahalliset tappiot voivat olla alkuperäistä sijoitusta suuremmat. Sinun ei tule sijoittaa näihin rahoitusvälineisiin, jos et täysin tunne kyseisen rahoitusvälineen ominaisuuksia tai riskejä. Huolimatta siitä, että LYNX noudattaa näiden sivujen kokoamisessa ja ylläpitämisessä huolellisuutta ja käyttää luotettavina pidettyjä lähteitä, LYNX ei voi taata annettujen tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä ja ajankohtaisuutta. Näin ollen tässä lausunnossa esitetyistä tiedoista ei voida johtaa mitään oikeuksia. Välityspalkkioita ei ole otettu huomioon tässä selvityksessä.

ODR-järjestelmä

Euroopan komissio tarjoaa mahdollisuuden yrittäjien ja kuluttajien välisiin riitojenratkaisuihin verkkoympäristössä (ODR: Online Dispute Resolution). Pääset portaaliin tämän linkin kautta. Alankomaissa KiFID on tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisuelin finanssialalla. KiFID on rekisteröity ODR-alustalle. LYNXin tunnusnumero KiFID:ssä on 400.001120. LYNXin suomalaiset asiakkaat voivat myös lähettää riitansa käsiteltäväksi KiFID:lle.

Sähköpostiosoitteemme on complaints@lynxbroker.fi