Tilin suojaus IBKR:n uusissa Euroopan yksiköissä

IBKR on laajentanut toimintaansa Euroopassa seuraavilla kolmella yksiköllä: Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE), Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) ja Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (IBCE). Osana brexit-suunnittelua asiakkaittemme IBUK:lla säilytettävät arvo-osuustilit siirretään johonkin näistä EU-yksiköistä.Tässä yhteenvedossa haluamme tuoda esiin asiakkaiden varojen turvallisuuden ja ja suojauksen uusissa EU-yksiköissä.

Asiakkaiden arvopaperit sekä käteisvarat on pidettävä erillään IBKR:n varoista. IBKR käyttää useita pankkeja asiakkaiden käteisvarojen säilyttämiseen, jotta vältetään keskittymisriski yksittäisissä laitoksissa, ja arvopapereita varten IBKR käyttää ns. säilytysyhteisöjä. Näissä säilytysyhteisöisssä arvopaperit on nimetty asiakkaiden eduksi. IBKR:llä on laaja verkosto, joka koostuu maailman suurimmista pankeista ja säilytysyhteisöistä, joita seurataan aktiivisesti tehostetun due diligence -prosessin avulla. Kaikki IBKR:n yksiköt käyttävät tätä verkostoa, joten siirtyminen uuteen IBKR:n yksikköön ei vaikuta tämän järjestelyn turvallisuuteen.Asiakkaan käteisvarojen, sekä arvopapereiden sijainnit ovat aina näkyvissä asiakkaiden henkilökohtaisissa tiliotteissa, jotka löytyvät tilinhallinnasta.

Jos arvopapereita rahoitetaan marginaalilla (ylimääräisiä varoja lainataan IBKR:ltä), salkussa olevia arvopapereita voidaan lainata muille rahoituslaitoksille (esimerkiksi lyhyeksi myynnin helpottamiseksi) ja näin ollen poikkeaa yllä mainitusta säilytysjärjestelystä. Osakkeita lainaan ottavan vastapuolen on annettava vakuudeksi varat, jotka vastaavat vähintään 100% lainattujen osakkeiden markkina-arvosta. Joka kaupankäyntipäivä vakuuksia mukautetaan lainattujen osakkeiden markkinahinnan perusteella. IBKR:n on pidettävä vakuuksina toimivat varat erillään ja yksinomaan asiakkaiden eduksi. Tämä tarkoittaa, että arvopapereiden arvo katetaan tilanteessa, jossa vastapuoli ei voi enää palauttaa lainattuja arvopapereita.

Sinun omaisuuseriä ei säilytetä IBIE:n taseessa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että IBKR menisi konkurssiin, velkojilla ei ole pääsyä asiakkaiden käteisvaroihin tai arvopapereihin säilytysjärjestelyn vuoksi. Ainoastaan epätodennäköisissä olosuhteissa, joissa asiakkaiden käteisvarojen ja arvopapereiden erottelua ei varmisteta (esim. petos) ja rahoitusyhtiö ei pysty täyttämään korvausvelvoitteitaan (esim. konkurssi), sovellettavasta suojausjärjestelmästä tulee aiheellinen.

Migraation seurauksena asiakkaat eivät enää kuulu Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen suojajärjestelmien piiriin. Arvo-osuustilit IBKR:n eurooppalaisissa yksiköissä ovat eurooppalaisten sijoittajien korvausjärjestelmän suojaamia, enintään 20 000 euroa ei-ammattimaista sijoittajaa kohden. Sijoittajien korvausjärjestelmän säännöt EU:ssa on yhdenmukaistettu, ja siksi kaikkien rahoitusyritysten on oltava jäseninä sovellettavassa sijoittajien korvausjärjestelmässä. Nämä järjestelmät maksavat 20 000 euroa kriteerit täyttävää sijoittajaa kohden. Voit lukea lisää sijoittajien korvausjärjestelmästä Luxemburgissa, Irlannissa ja Unkarissa oheisilta verkkosivuilta.http://www.cssf.lu/ (Luxemburg), www.investorcompensation.ie (Irlanti), www.mnb.hu (Unkari).

Yrityksen taloudellinen kunto a on tärkeä konkurssin todennäköisyyden arvioimiseksi. IBKR:llä on huomattava taloudellinen kantokyky yhtenä maailman suurimmista välittäjistä. Konsolidoidusti IBKR ylittää 8,5 miljardin dollarin oman pääoman, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria yli sääntelyvaatimusten. IBKR ilmoitti 1,2 miljardin dollarin verotulovoiton vuodelta 2019, eikä sillä ole pitkäaikaisia velkoja. IB:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat julkinen yhtiö Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) ja yrityksen työntekijät, sekä heidän tytäryhtiönsä (81,5%). Toisin kuin useimmissa muissa yrityksissä, joissa johto omistaa suhteellisen pienen osuuden yrityksestä, IB:n johto omistaa huomattavan osan yrityksestä suhdannevaihtelusta riippumatta. Tämän osallisuuden vuoksi he hoitavat yritystä konservatiivisesti. Viimeiseksi, IBKR on listattu Nasdaq-pörssissä ja Standard & Poor’s on luokitellut sen ”BBB + Outlook Positive”’.

Huomio: Interactive Brokers Group (IBKR) omistaa Interactive Brokers LLC (IBLLC), Interactive Brokers UK Limited (IBUK), Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE), Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX), Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (IBCE).  

Migraatio IBUK:sta IBIE:hen

LYNX tekee yhteistyötä IBUK:n kanssa, joka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa. LYNX:in välityksellä voit tehdä toimeksiantoja IBUK:ssa, jossa arvo-osuustiliäsi säilytetään. Tällä hetkellä IBUK käyttää ns. rahoituspalvelupassia voidakseen tarjota palveluita koko Manner-Euroopassa. Lähtökohtamme on, että brexit-siirtymäkauden jälkeen IBUK ei voi enää tehdä niin. Odotamme sen vuoksi useita muutoksia IBKR:n eurooppalaisille asiakkaillemme tarjottavien palvelujen suhteen ennen nykyisen brexit-siirtymäkauden päättymistä (31. joulukuuta 2020) tai sen jälkeen.

Osana brexit-suunnittelua, EU:ssa asuvien asiakkaiden arvo-osuustilit siirretään IBUK:sta IBIE:hen IBKR:n toimesta. Migraatio IBIE:hen tarkoittaa,että sijoittajansuoja siirtyy Irlannin korvausjärjestelmään. Yksityiskohdat suojajärjestelmästä löytyy Irlannin sijoittajien korvausjärjestelmän verkkosivustolta: www.investorcompensation.ie.

Asiakkaiden arvopaperit sekä käteisvarat on pidettävä erillään IBKR:n varoista. IBKR käyttää useita pankkeja asiakkaiden käteisvarojen säilyttämiseen, jotta vältetään keskittymisriski yksittäisissä laitoksissa, ja arvopapereita varten IBKR käyttää ns. säilytysyhteisöjä. Näissä säilytysyhteisöisssä arvopaperit on nimetty asiakkaiden eduksi. IBKR:llä on laaja verkosto, joka koostuu maailman suurimmista pankeista ja säilytysyhteisöistä, joita seurataan aktiivisesti tehostetun due diligence -prosessin avulla. Kaikki IBKR:n yksiköt käyttävät tätä verkostoa, joten siirtyminen uuteen IBKR:n yksikköön ei vaikuta tämän järjestelyn turvallisuuteen.Asiakkaan käteisvarojen, sekä arvopapereiden sijainnit ovat aina näkyvissä asiakkaiden henkilökohtaisissa tiliotteissa, jotka löytyvät tilinhallinnasta.

Jos arvopapereita rahoitetaan marginaalilla (ylimääräisiä varoja lainataan IBKR:ltä), salkussa olevia arvopapereita voidaan lainata muille rahoituslaitoksille (esimerkiksi lyhyeksi myynnin helpottamiseksi) ja näin ollen poikkeaa yllä mainitusta säilytysjärjestelystä. Osakkeita lainaan ottavan vastapuolen on annettava vakuudeksi varat, jotka vastaavat vähintään 100% lainattujen osakkeiden markkina-arvosta. Joka kaupankäyntipäivä vakuuksia mukautetaan lainattujen osakkeiden markkinahinnan perusteella. IBKR:n on pidettävä vakuuksina toimivat varat erillään ja yksinomaan asiakkaiden eduksi. Tämä tarkoittaa, että arvopapereiden arvo katetaan tilanteessa, jossa vastapuoli ei voi enää palauttaa lainattuja arvopapereita.

Tällä hetkellä omaisuutesi on suojattu menetyksiltä Ison-Britannian rahoituspalvelujen korvausjärjestelmässä ja Yhdysvaltain arvopaperisijoittajien suojausyhtiössä (katso https://www.lynxbroker.fi/palvelut-tilin-suojaus/suojaus/).

Migraatio IBIE:hen vaikuttaa sijoittajien suojajärjestelmiin. Sijoittajat eivät enää kuulu Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen järjestelmien, vaan eurooppalaisten korvaussääntöjen piiriin. Direktiivissä vaaditaan EU-maita perustamaan yksi tai useampi sijoittajien korvausjärjestelmä varmistamalla, että vähimmäiskorvaus sijoittajaa kohden on 20 000 euroa. Kaikkien sijoituspalveluja tarjoavien eurooppalaisten yritysten on kuuluttava tällaiseen järjestelmään.

Asiakkaiden arvopapereita ja käteistä pidetään erillään IBKR:n omista varoista. Tämä pätee sekä IBUK:seen että IBIE:hen. Näin ollen asiakkaiden varat eivät ole IBIE:n velkojien käytettävissä, vaan ne palautetaan asiakkaille. Jos IBIE ei pysty palauttamaan kaikkia varojasi odottamattomasta syystä (esim. petos), suojajärjestelmä korvaa 90% tappiosta enintään 20 000 euroon asti.

Välittäjänä IBIE tarjoaa selvitys-, toimitus- ja säilytyspalveluja LYNX:lle. IBIE on IBKR:n tytäryhtiö. IBKR omistaa toiminnassa olevia tytäryhtiöitä, jotka ovat olleet SEC:n rekisteröityjä välittäjä-jälleenmyyjä vuodesta 1994. IBKR on listattu Nasdaq-pörssissä (osakekoodi: IBKR) Yhdysvalloissa. Konsolidoidusti IBKR ylittää 8,5 miljardin dollarin oman pääoman, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria yli sääntelyvaatimusten. IBKR ilmoitti 1,2 miljardin dollarin verotulovoiton vuodelta 2019, eikä sillä ole pitkäaikaisia velkoja. IB:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat julkinen yhtiö Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) ja yrityksen työntekijät, sekä heidän tytäryhtiönsä (81,5%). Toisin kuin useimmissa muissa yrityksissä, joissa johto omistaa suhteellisen pienen osuuden yrityksestä, IB:n johto omistaa huomattavan osan yrityksestä suhdannevaihtelusta riippumatta. Tämän osallisuuden vuoksi he hoitavat yritystä konservatiivisesti. Viimeiseksi, IBKR on listattu Nasdaq-pörssissä ja Standard & Poor’s on luokitellut sen ”BBB + Outlook Positive”’.

IBIE-yhteistyön ansiosta LYNX pystyy tarjoamaan asiakkaille pääsyn 125 pörssiin 31 maassa. Useimmissa näistä pörsseistä asiakkaille annetaan mahdollisuus sijoittaa suoraan osakkeisiin, optioihin, futuureihin, strukturoituihin tuotteisiin, joukkovelkakirjoihin ja ETF:iin. Lisäksi asiakkailla on pääsy 22 eri valuutaan.

Asiakkaiden toimeksiantoja, jotka on toimitettu LYNX:lle ja välitetty IBIE:lle toteutettavaksi, ei myydä suurtaajuuskauppiaille tai markkinatakaajille. Asiakkaiden toimeksiantojen jälleenmyynnillä vastapuolina toimiville kolmansille osapuolille on negatiivinen vaikutus todelliseen kauppahintaan.

Asiakkailla on myös pääsy IBIE:n nopeaan toimeksiantojen toteuttamisen reititysjärjestelmään (SmartRoutingSM), joka on yhteydessä moniin pörsseihin ja markkinoihin. Tämä tekniikka skannaa erilaisia ​​pörssejä ja pyrkii ohjaamaan toimeksiannot parhaille markkinoille ottaen huomioon toteutushinnan, nopeuden ja toteutuksen kokonaiskustannukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että LYNX pystyy antamaan sijoittajien käydä kauppaa maailmanlaajuisesti edistyneimmällä kaupankäynti-infrastruktuurilla IBIE:n esittelevänä välittäjänä.

Tarjotakseen asiakkaille maailmanlaajuisia kaupankäyntimahdollisuuksia kaikentyyppisillä rahoitusvälineillä, arvo-osuustili on laillisesti asetettu IBIE:n alaisuuteen, joka on IBKR:n tytäryhtiö. Asiakkaiden käteisvarat ja arvopaperit vaaditaan pitämään erillään IBKR:n varoista. Kolmansien osapuolien rahoituslaitoksilla säilytettävät käteisvarat tai rahoitusinstrumentit on nimetty IBIE:n asiakkaiden hyödyksi, ja ne on erotettu myös välittäjän maksukyvyttömyyden tai konkurssin sattuessa. IBKR käyttää useita pankkeja säilyttääkseen asiakkaiden käteisvaroja välttääkseen keskittymäriskin yksittäisessä laitoksessa. IBKR suorittaa myös rutiinitarkastuksia näille asiakkaiden säilytystileille.

Välitysyritykset voivat välttää omistajuuden siirtoon liittyvät viivästykset ja toteuttaa kaupat nopeasti pienillä kustannuksilla pitämällä rahoitusvälineitä katunimellä. Tämä tarkoittaa sitä, että instrumentit ovat säilytysyhteisössä IBKR:n nimissä, mutta että omistusoikeudet kuuluvat kyseiselle asiakkaalle. Epätodennäköisessä tilanteessa, jossa IB menee konkurssiin, velkojat eivät voi käyttää asiakkaiden omaisuutta asiakkaiden omistusoikeuksien vuoksi.

Jos arvopapereilla käydään marginaalikauppaa, ne voidaan mahdollisesti lainata muille rahoituslaitoksille (esimerkiksi lyhyeksi myynnin helpottamiseksi). Kun asiakas ottaa marginaalilainaa IBKR:ltä arvopapereiden ostamiseen, IBKR saa lainata osakkeita, joiden arvo on enintään 140% lainasta. Siltä osin kuin joku asiakkaista ylläpitää marginaalilainaa IBIE:n kanssa, IBIE:n konservatiivinen marginaalipolitiikka parantaa lainan turvallisuutta, mikä ei salli lainanottajan korjata marginaalin puutetta päivien kuluessa, kuten asetus sallii. Sen sijaan IBIE valvoo positioita reaaliaikaisesti ja likvidoi positiot automaattisesti ja maksaa lainan takaisin. Tämän seurauksena asiakkaan marginaalivaatimuksen täyttyy uudelleen, eikä IBIE:tä ja muita asiakkaita aseteta vaaraan.

Osakkeita lainaan ottavan vastapuolen on annettava vakuudeksi varat, jotka vastaavat vähintään 100% lainattujen osakkeiden markkina-arvosta. Joka kaupankäyntipäivä vakuuksia mukautetaan lainattujen osakkeiden markkinahinnan perusteella. IBKR:n on pidettävä erillisinä vakuuksina toimivat varat yksinomaan asiakkaiden eduksi. Tämä tarkoittaa, että instrumenttien arvo katetaan tilanteessa, jossa vastapuoli ei voi enää palauttaa lainattuja instrumentteja.

IBIE on IBKR:n tytäryhtiö.Konsolidoidusti IBKR ylittää 8,5 miljardin dollarin oman pääoman, mikä on yli 6,0 miljardia dollaria yli sääntelyvaatimusten. IBKR ilmoitti 1,2 miljardin dollarin verotulovoiton vuodelta 2019, eikä sillä ole pitkäaikaisia velkoja. IB:n uusien yksiköiden osakkeenomistajia ovat julkinen yhtiö Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) ja yrityksen työntekijät, sekä heidän tytäryhtiönsä (81,5%). Toisin kuin useimmissa muissa yrityksissä, joissa johto omistaa suhteellisen pienen osuuden yrityksestä, IB:n johto omistaa huomattavan osan yrityksestä suhdannevaihtelusta riippumatta. Tämän osallisuuden vuoksi he hoitavat yritystä konservatiivisesti. Viimeiseksi, IBKR on listattu Nasdaq-pörssissä ja Standard & Poor’s on luokitellut sen ”BBB + Outlook Positive”’.

Sinun omaisuuseriä ei säilytetä IBIE:n taseessa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että IBKR menisi konkurssiin, velkojilla ei ole pääsyä asiakkaiden käteisvaroihin tai arvopapereihin säilytysjärjestelyn vuoksi. Ainoastaan epätodennäköisissä olosuhteissa, joissa asiakkaiden käteisvarojen ja arvopapereiden erottelua ei varmisteta (esim. petos) ja rahoitusyhtiö ei pysty täyttämään korvausvelvoitteitaan (esim. konkurssi), sovellettavasta suojausjärjestelmästä tulee aiheellinen.

Koska tilisi on IBIE: n kautta, sovelletaan Irlannin sijoittajien korvausjärjestelmää (www.investorcompensation.ie). Järjestelmä korvaa 90 % tappiosta enintään 20 000 euroon asti.

Samoin kuin suomalaisessa korvausjärjestelmässä, sijoittajien korvausjärjestelmistä vuonna 1997 annettu direktiivi suojaa sijoittajia tarjoamalla korvausta, jos sijoituspalveluyritys ei palauta sijoittajan varoja. Direktiivissä vaaditaan EU-maita perustamaan yksi tai useampia sijoittajien korvausjärjestelmiä varmistamalla, että vähimmäiskorvaus sijoittajaa kohden on 20 000 euroa. Kaikkien sijoituspalveluja tarjoavien yritysten, mukaan lukien IB:n uudet yksiköt Irlannissa, Luxemburgissa ja Unkarissa, on kuuluttava tällaiseen järjestelmään.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että LYNX menee konkurssiin, minkä seurauksena LYNX ei enää pysty täyttämään perussopimukseen liittyviä velvoitteitaan, asiakkaat voivat luottaa Alankomaiden Beleggerscompensatiestelsel (BCS) -sijoittajien korvausjärjestelmään. LYNX osallistuu BCS:ään lisensoituna kokonaisuutena.

Alankomaiden sijoittajakorvausjärjestelmän enimmäiskorvaus on 20 000 euroa asiakasta kohden. Asiakkaat voivat vaatia BCS:ää, jos LYNX joutuu odottamatta konkurssiin ja huonon hallinnon tai petoksen seurauksena LYNX ei voi enää täyttää taloudellisia velvoitteitaan eikä asiakkaiden varoja ja / tai rahoitusvälineitä voida enää palauttaa. Koska LYNX:n asiakkaat pitävät varojaan ja / tai rahoitusvälineitään IBIE:ssä, tilannetta, jossa LYNX ei voi palauttaa varoja ja / tai rahoitusvälineitä asiakkaille, ei synny.

Lisätietoja Alankomaiden sijoittajien korvausjärjestelmästä on AFM:n ja DNB:n verkkosivuilla.